Steun horeca bij herstel

Afgelopen donderdag diende STIP 3 moties in om de horeca te helpen herstellen van corona. We pleitte voor meer ruimte voor terrassen, een marketingcampagne, een korting op belastingen en het eerder herzien van het terrassenbeleid. Alleen het laatste voorstel werd aangenomen. Lees hier wat wij voor de horeca wilden doen en kijk onze inbreng terug.

Beestenmarkt

De horeca heeft het zwaar

Ook al voelt het voor veel mensen alsof corona weg is, de horeca is er nog lang niet bovenop. De horeca is een van de sectoren die het zwaarst getroffen is door corona. De verwachting is dat de omzet pas in 2023 weer op het niveau is van 2019, vanaf oktober moet worden begonnen met het terugbetalen van de belastingschuld en ondertussen staan de winstmarges onder druk door steeds hogere kosten. Uit onderzoek van de KvK blijkt dat de helft van de horecabedrijven er nu financieel slecht voor staat. STIP vindt het belangrijk dat de stad bruist. Horeca is daar een onderdeel van. Daarom wil STIP de horeca niet in de kou laten staan.

Meer maatwerk voor terrassen

Tijdens de coronacrisis zijn heel veel terrassen uitgebreid. Een aantal steden heeft ervoor gekozen om de uitbreiding van de terrassen door te zetten om zo te helpen bij het herstel. Hoe graag wij ook de horeca net zo veel zouden willen helpen, hebben we daar simpelweg de ruimte niet voor in Delft. De stad is te vol.

Op een aantal plekken in de stad zien we voorbeelden waar uitbreiding mogelijk is zonder dat die onevenredig ten koste gaat van de doelen die ook in het terrassenbeleid worden genoemd. Denk aan de toegankelijkheid van de openbare ruimte, doorgang van de hulpdiensten en natuurlijk ook het woon- en leefklimaat. Omdat die plekken niet eerder zijn aangewezen als plek voor terras, geeft het juridische risico's om dit wel toe te staan. Als de gemeente nu ergens een terras toestaat moet ze dat mogelijk later ook doen. STIP is bereid in sommige gevallen dit risico te lopen. Daarom diende we de motie ‘Meer maatwerk voor terrassen’ in. Die spreekt uit bereid te zijn vaker risico te willen lopen en zo meer maatwerk te bieden. De motie kon helaas niet op een meerderheid rekenen.

Steunpakket herstel

Om de horeca een financieel steuntje in de rug te geven wilden nog een keer een korting op de precariobelasting voor terrassen doorzetten. Daarnaast willen we meer mensen aantrekken. Voor ondernemers die krap bij kas zitten is het moeilijk om hier stappen in te zetten. Daarom stelden we voor in te zetten op een brede marketingcampagne voor alle Delftse ondernemers. Dit helpt de hele bezoekerseconomie van Delft. Ook deze motie haalde het niet. De wethouder heeft wel toegezegd aan de slag te gaan met een marketingcampagne.

Versnelde herziening terrassenbeleid

Het Delftse terrassenbeleid is op leeftijd. Tijdens de crisis hebben we op heel veel plekken terrassen gezien waar we die eerder niet zagen. Wat STIP betreft gaan we kijken of we die terrassen op sommige locaties niet door moeten zetten. Daarom diende we de motie van D66 om het beleid zo snel mogelijk te herzien mee in. Deze motie haalde het! Hopelijk kunnen we de horeca snel meer duidelijkheid bieden over waar we hun op de lange termijn meer ruimte kunnen bieden.

Pleidooi raadslid Rick van den Brink

Hier kan je het pleidooi van Rick van den Brink op het onderwerp terugkijken.

Via deze link kan je ook de bijdrage van ander partijen zien.

Wil je meer weten?

Afgelopen jaar diende STIP het initiatiefvoorstel ‘Nieuwe energie’ in. In dit voorstel stonden verschillende maatregelen om de horeca tijdens corona te steunen. Hier kan je teruglezen wat het voorstel teweegbracht. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op met Rick van den Brink!