Vervolg voorstel ‘Nieuwe energie’

Ongeveer een jaar geleden nam de raad het initiatiefvoorstel ‘Nieuwe energie’ van STIP unaniem aan. Dankzij dit voorstel kwam er meer ruimte gekomen voor terrassen, muziek en evenementen en er is financiële steun geboden door leges kwijt te schelden. Vanavond werd in de commissie gevraagd wat er nu eigenlijk van terecht is gekomen. Lees het hier!

Terras in park

Ruimte voor muziek en evenementen

Twee maatregelen uit het voorstel creëerde meer ruimte voor muziek en evenementen. Allereerst zijn de regels om een ‘incidentele festiviteit’ te organiseren iets versoepelt. Ieder feestje waarbij het geluid iets over de geluidsnormen heen gaat noemt de gemeente een ‘incidentele festiviteit’. Normaal gesproken moet er minstens 4 weken tussen deze feestjes zitten. Dankzij ons initiatiefvoorstel is dit tijdelijk verkort naar 2 weken. Daarnaast hebben we ook de aanvraagtermijn voor evenementenvergunning van 8 naar 4 weken teruggebracht.

Ten tweede, vroeg ons voorstel om aanvragen voor evenementen die door corona niet door konden gaan te hergebruiken. Zo hoefde een evenement dat was afgelast niet opnieuw aangevraagd te worden. De gemeente zocht samen met de organisatoren naar een nieuwe datum. Op deze manier is bijvoorbeeld voor Knapsack een nieuwe datum gevonden.

Financiële maatregelen

Ook zijn twee maatregelen voorgesteld om ondernemers financieel te steunen. Allereerst, hebben ondernemers in 2021 50% korting gekregen op de precariobelasting. Dat is een belasting die moet worden betaald voor terrassen en terrasboten. Daarnaast is dankzij het voorstel in 2021 het wijzigen van horeca vergunning gratis gemaakt. Hier hebben verschillende ondernemers gebruik van gemaakt.

Ruimte voor ondernemers zonder terras

Bij lang niet iedere horecazaak is ruimte voor een terras. Om juist ook die ondernemers te helpen heeft de raad initiatieven op andere locaties in de stad zo goed mogelijk geprobeerd te faciliteren. Daarmee proberen we een gelijk speelveld te maken voor iedereen in de stad. Iedereen kon 2 soorten tijdelijke terrassen aanvragen tot 1 november 2021. Een terras voor 12 dagen of voor maar liefst 12 weken. Van deze opties is helaas geen gebruik gemaakt door ondernemers of andere organisatoren. Daarom gaan we hier dit jaar niet mee door.

Vervolg

De gemeente is aan het kijken of sommige punten uit het initiatiefvoorstel definitief kunnen worden doorgezet. U kan erop rekenen dat STIP blijft werken om meer ruimte te maken voor ondernemers en leuke dingen in de stad.

Meer weten?

Wil je meer weten? Hier kan je het complete voorstel vinden, via deze link kan je de raadsvergadering waarin het is besproken terugkijken en hier vind je het artikel dat we er eerder over schreven. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op met Rick van den Brink!