Delfts economische beleid krijgt extra slagkracht dankzij STIP!

Delft gaat aan de slag om de economie te versterken. Het actieprogramma ruimtelijke-economische visie laat zien wat Delft de komende jaren gaat doen. STIP diende 3 moties in om het actieprogramma kracht bij te zetten. Hierdoor krijgen wij een voortgangsrapport, voegen wij meer stadsverzorgende economie toe en behouden wij bestaande bedrijfsruimte.

STIPFotoJanStadskoffiehuisStock

Wij bespraken op 16 mei 2024 het actieprogramma van de Ruimtelijke-Economische Visie voor de komende drie jaar. Hierin staan alle acties beschreven over het economische beleid van de gemeente. Wij zijn blij om te zien dat de gemeente veel actie gaat ondernemen. STIP zet er echter nog een tandje bij!

Updates over economisch beleid

De gemeenteraad heeft de motie ‘Zicht houden op de Delftse economie’ aangenomen. STIP diende deze motie in om updates te krijgen over het actieprogramma. Hiermee houden wij als raad overzicht over de acties van het actieprogramma. Met periodieke updates kan de raad zien of het lukt om de acties uit te voeren of dat wij als raad moeten bijsturen.

Meer inzicht in middelen van de gemeente

Daarnaast diende STIP samen met andere partijen twee moties in om meer inzicht te krijgen in de Delftse economie. De motie 'RED de REV’ roept op om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van compensatie wanneer bedrijfsruimte verdwijnt. Hiermee krijgen wij inzichtelijk wat we kunnen doen als wij ergens bedrijfsruimte verliezen en hoe wij dat dan ergens anders in de stad kunnen toevoegen. Zo hebben wij betere grip op het behouden van deze kostbare bedrijfsruimte. De motie ‘Meer stadsverzorgende economie in Delft’ roept op om onderzoek te doen om meer stadsverzorgende economie toe te voegen in alle wijken van de stad. Dat zijn bijvoorbeeld kappers, bakkers, fietsenmakers en andere voorzieningen. Zo heb je overal in Delft essentiële voorzieningen.

Wat gaat er gebeuren?

De Wethouder gaat hard aan de slag met het actieprogramma en de moties. De gemeenteraad krijgt komend jaar meerdere updates en stukken, waarbij de moties verwerkt worden. STIP zal zich hierbij blijven inzetten voor betaalbare bedrijfsruimte en innovatief Delft. Heb jij een vraag over de Ruimtelijke-Economische Visie of de moties? Neem contact op met Jan Tilman.