foto-home-2

Portefeuille Bestuur & Dienstverlening

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

Portefeuille Bestuur & Dienstverlening buigt zich over de gemeentelijke dienstverlening, de gemeente als organisatie en bestuurlijke verhoudingen die Delft kent. Dit kan zowel tussen het stadsbestuur en de burger zijn, als tussen stadsbestuur en andere bestuurlijke partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het convenant tussen Gemeente en TU Delft, hoe we participatie met onze burgers inrichten en hoe de gemeente regionaal samenwerkt met andere partijen.

Ook de ICT infrastructuur van de Gemeente valt onder deze portefeuille. Hierbij werkt STIP nauw samen met de Piratenpartij Delft om een zo open en privacyvriendelijk mogelijke gemeente te realiseren. Belangrijke onderwerpen voor STIP zijn hierbij Open Source Software (FOSS), Open Data en privacy waarborging.

Een ander belangrijk aspect van deze portefeuille is financiën. Alhoewel de Gemeenteraad van Delft een aparte commissie kent die apolitiek naar de gemeentelijke financiën kijkt, Commissie Rekening & Audit, moeten technische keuzes over gemeentelijke financiën wel op politiek vlak bevestigd worden, wat bij STIP door deze portefeuille wordt gedaan.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Bestuur & Dienstverlening. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
3 dec. 2020
T
Kader toepassing algoritmes
D66, STIP
Wethouder Huijsmans zegt toe dat in de jaarplanning 2021 een start zal worden gemaakt met een kader voor toepassing algoritmes door de gemeente Delft.
Toegezegd
19 nov. 2020
M
Waarborgen privacy in deelvervoer platformen
STIP, D66, GL, OD, CU, CDA
Deze motie verzoekt het college de kaders voor de regulering van deelvervoer uit te breiden met de eis dat aanbieders onderbouwen hoe de privacy van klanten wordt gewaarborgd in een dataplan of AVG compliance plan. Zo kunnen we waarborgen dat de aanbieders van deelvervoer zorgvuldig met gebruikersdata omgaan.
Aangenomen
5 mrt. 2020
M
Inwoners van Delft moeten ook van hun privacy bewust worden gemaakt
OD, D66, STIP
Met deze motie zorgen we ervoor dat er extra aandacht voor privacy komt op de gemeentelijke website en mensen geïnformeerd worden als zij worden getrackt worden via wifi.
Aangenomen
5 mrt. 2020
SV
Trackingcookies op gemeentelijke websites
STIP
De websites van de Gemeente Delft zogenaamde trackingcookies gebruikt op haar gemeentelijke websites, zonder hiervoor toestemming te vragen. STIP heeft privacy hoog in het vaandel staan en heeft daarom een aantal vragen aan het College van B&W gesteld. Lees hier het websitestukje!
Gesteld
13 feb. 2020
T
Gesprek over Algoritmen
STIP, OD, D66
Wethouder Huijsmans zegt toe een gesprek te organiseren over algoritmen met uitleg door een ambtenaar aan belangstellende raadsleden.
Toegezegd
7 nov. 2019
M
Ja tegen de Ja/Ja-Sticker
STIP, GL, CU, PvdA, D66
De motie draagt op om het brievenbusstickerbeleid om te draaien, zodat mensen standaard geen reclame meer ontvangen. Hiermee wordt veel papierverspilling voorkomen. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
16 mei 2019
M
Weloverwogen verkoop aandelen Eneco
STIP, GL, CU, CDA
Er wordt meer informatie verzameld om een goede keuze over de verkoop van de aandelen Eneco te maken.
Aangenomen
31 jan. 2019
M
Extra ruimte voor stimuleringssubsidies
SD, CU, GL, STIP, CDA, OD
Er komt extra ruimte voor stimuleringssubsidies in 2019. Lees hier het websitestukje
Aangenomen

Gerelateerde artikelen