Bo Verduijn

Hoi, ik ben Bo. Ik ben 22 jaar en als 5e jaars student in Delft heb ik net mijn bachelor Technische Natuurkunde gehaald aan de Haagse Hogeschool. Met een stage op het Erasmus MC als hoogtepunt. Nu ben ik schakelvakken aan het volgen om BioMedical Engineering aan de TUDelft te kunnen studeren. Naast mijn studie ben ik lid van Sint Jansbrug. Ik heb hier bijvoorbeeld de activiteiten commissies gedaan en de commissie waarin ik als BHV’er verantwoordelijk was voor de borrelavond. Als ik niet op Sint Jansbrug een drankje aan het doen ben vind ik het ook leuk om yoga te doen. Bij mijn ouders thuis gaat het veel over lokale politiek, en dus besloot ik lid te worden van STIP! Hiermee wil ik politiek toegankelijk maken en mij inzetten voor een bruisende stad met meer kunst en cultuur voor iedereen.

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Bo Verduijn heeft ingediend of gekregen.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
9 nov. 2023
M
Social return en transparantie
OD, STIP
Informeren over de huidige en toekomstige rol van Social Return voor Delftenaren.
Toegezegd
9 nov. 2023
A
lnclusievere gehandicapten parkeerplaats
GL, Volt, PvdA, CU, STIP, HvD, D66
We zeggen dat we willen werken aan een inclusieve stad en willen werken vanuit positive health, dan is het halveren van deze leges een simpele vorm om hier ook uitvoering aan te geven.
Aangenomen
31 aug. 2023
T
Raad betrekken bij kabelgoten voor laadpalen
STIP
Raad wordt betrokken wanneer concessies aflopen betreffende het aanleggen van kabelgoten voor laadpalen in de openbare ruimte.
Toegezegd
15 jun. 2023
M
Aandacht voor LHBTI+-ers in eerstelijns- en thuiszorg in Delft
HvD, GL, STIP, D66, PvdA
Om bij de beoogde activiteiten in het actieplan toe te voegen dat de gemeente in samenwerking met DWH bijeenkomst(en) met de eerstelijnszorg en thuiszorgaanbieders organiseert, om aandacht te vragen voor LHBTI+-ers in hun praktijk en thuis.
Toegezegd
8 jun. 2023
T
Evaluatie stappenplan Regenboogstad
STIP
Evaluatie van het stappenplan Regenboogstad komt jaarlijks naar de raad.
Toegezegd
8 jun. 2023
T
Onderzoek compensatie paspoort genderverandering
STIP
Bij de evaluatie (in de zelfde vergadering toegezegd) komt de wethouder met duidelijkheid over hoeveel het kost voor de gemeente om nieuwe paspoorten te financieren voor transgenders na een geboorteakte wijziging.
Toegezegd
9 mrt. 2023
M
Geen onwettig online gebiedsverbod
D66, STIP, OD, Volt, SP, GL
verzoekt de burgemeester geen 'online gebiedsverbod' op te leggen voordat daar een juridische basis voor is.
Aangenomen

Geschreven artikelen