Voorlopig gratis ophaal grofvuil

Donderdagavond besprak de gemeenteraad een voorstel om inwoners 25 euro te laten betalen voor het ophalen van grofvuil. Samen met de ChristenUnie, CDA en D66 zorgde STIP ervoor dat dit het komende jaar gratis blijft en we op zoek gaan naar een oplossing die zowel solidair als circulair is.

Grofvuil

Aanleiding

Om een circulaire economie te stimuleren laat de rijksoverheid de belasting op de verbranding van restafval jaarlijks iets toenemen. Onder andere hierdoor stijgen de kosten voor het verwerken van afval voor de gemeente Delft. Om dit effect te compenseren stelde het college een bezuiniging voor. Door een tarief van 25 euro te heffen op het ophalen van grofvuil zou de afvalstoffenheffing slechts beperkt hoeven stijgen. Daarnaast vormt het ook een duurzame prikkel. Allereerst om minder te vervuilen en ten tweede om het grofvuil weg te brengen naar de afvalstations. Het wegbrengen leidt er op zijn beurt toe dat het afval beter gescheiden kan worden. Dat scheelt in de kosten van het verwerken en faciliteert hergebruik van de grondstoffen.

Napels aan de Schie

De invoering van een tarief heeft echter ook een keerzijde. De gemeenteraad was bang dat er een grote toename in het aantal dumpingen van grofvuil zou komen. Daarnaast worden verschillende inwoners onevenredig hard geraakt. Mensen die geen eigen vervoer hebben of kunnen regelen moeten met het voorgestelde tarief immers meer betalen voor de verwerking van hun grofvuil. Dat terwijl mensen die geen auto hebben vaak minder breed bij kas zitten.

De motie en het amendement

Omdat er geen tijd meer is om een oplossing te vinden en te implementeren in 2021, dienden STIP een amendement en een motie mee in om het ophalen van grofvuil voor 2021 gratis te houden. Dit jaar zullen de partijen met elkaar op zoek gaan naar een alternatieve oplossing. Het college zal in de tussentijd in gesprek gaan met de woningcorporaties en huurdersraden om voor de raad inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er daar zijn.

Met de motie wordt er ook voor gezorgd dat tot welke oplossing de raad ook komt, de kosten hiervoor solidair over de inwoners zullen worden verdeeld. De motie draagt namelijk op eventuele kosten voor het ophalen van grofvuil op te vangen in de afvalstoffenheffing. Raadslid Rick van den Brink is blij met deze stap: “Met dit besluit kunnen we op zoek naar een oplossing die aan twee kanten hout snijdt, namelijk voor een solidaire en circulaire afvalinzameling.”

Wil je meer weten over het amendement en de motie? Of heb je een goed idee over de manier waarop we met ons grofvuil om moeten gaan? Neem contact op met raadslid Rick van den Brink!