Portefeuille Veiligheid

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

Portefeuille Veiligheid omvat vrijwel alle onderwerpen die te maken hebben met de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Denk hierbij aan regels die te maken hebben met (camera)toezicht, handhaving van vastgestelde normen, en het waarborgen van de veiligheid van alle Delftenaren.

Over algemeen is STIP geen voorstander van alsmaar meer regels bedenken. Deze portefeuille kijkt dan ook zeer kritisch naar de introductie van nieuwe regels en naar de huidige vorm van de APV. Regels moeten altijd een doel dienen, en als dat doel op een andere manier bereikt kan worden of het doel voorbij schieten, dan zijn ze wat STIP betreft overbodig. Ook met zaken als cameratoezicht moeten we als gemeente erg terughoudend zijn om de privacy van onze inwoners te bewaken.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle moties, amendementen of toezeggingen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Veiligheid. Voor een overzicht van alle moties, amendementen of toezeggingen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
Nov 19, 2020
M
Duidelijke kaders inzetten mystery guest visits
GS, VVD, STIP, D66, SD
Deze motie draagt het college op om de inzet van mystery guests te beperken en geeft kaders mee aan het college wanneer zij toch besluit mystery guests in te zetten.
Aangenomen
Mar 5, 2020
M
Het puntensysteem de ruimte geven
STIP, SD, SP
De minimaal toegestane termijn tussen twee incidentele festiviteiten verlagen wordt van vier weken naar twee weken. Lees hier het websitestukje
Verworpen
Mar 5, 2020
M
Meer ruimte overdag voor festiviteiten
STIP, SD, SP
Deze motie draagt het college op om incidentele festiviteiten die buiten plaatsvinden en tot uiterlijk 19:00 uur duren niet twee punten maar één punt in het puntensysteem voor incidentele festiviteiten te laten kosten. Lees hier het websitestukje
Verworpen
Mar 28, 2019
A
Gewijzigd amendement Initiatiefvoorstel Rookvrij Delft - Gebouwen
STIP, VVD
STIP wil rokersruimtes nog niet verwijderen uit gemeentelijke gebouwen, omdat dit het gevolg heeft dat medewerkers voor de deur roken. Preventie is wat STIP betreft een betere oplossing.
Verworpen
Feb 21, 2019
A
Initiatiefvoorstel Rookvrij Delft - APV
STIP, VVD
Het amendement vraagt om het niet in te zetten op handhaving tegen roken in straten naast scholen, dit is niet realistisch en kost veel geld. Preventie is wat STIP betreft een betere route.
Aangenomen