504445-PHS4JP-208

Portefeuille Veiligheid

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

Portefeuille Veiligheid omvat vrijwel alle onderwerpen die te maken hebben met de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Denk hierbij aan regels die te maken hebben met (camera)toezicht, handhaving van vastgestelde normen, en het waarborgen van de veiligheid van alle Delftenaren.

Over algemeen is STIP geen voorstander van alsmaar meer regels bedenken. Deze portefeuille kijkt dan ook zeer kritisch naar de introductie van nieuwe regels en naar de huidige vorm van de APV. Regels moeten altijd een doel dienen, en als dat doel op een andere manier bereikt kan worden of het doel voorbij schieten, dan zijn ze wat STIP betreft overbodig. Ook met zaken als cameratoezicht moeten we als gemeente erg terughoudend zijn om de privacy van onze inwoners te bewaken.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Veiligheid. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
19 nov. 2020
M
Duidelijke kaders inzetten mystery guest visits
GS, VVD, STIP, D66, SD
Deze motie draagt het college op om de inzet van mystery guests te beperken en geeft kaders mee aan het college wanneer zij toch besluit mystery guests in te zetten.
Aangenomen
16 nov. 2020
SV
Veiligheid en gezondheid sekswerkers in Delft
D66, STIP
D66 en STIP zijn bang dat er weinig zicht is op Delftse sekswerkers. Om beter te begrijpen hoe we veiligheid en toegang tot zorg voor sekswerkers in Delft kunnen waarborgen, zonder het te criminaliseren en te stigmatiseren stelden wij een aantal vragen.
Gesteld
2 sep. 2020
SV
Cameratoezicht op de TU Delft voor handhaving coronamaatregelen
STIP, D66
STIP en D66 stellen kritische vragen over cameratoezicht wat is ingesteld op de campus van de TU Delft om de coronamaatregelen te handhaven. Wat STIP betreft vinden we dit middel erg zwaar en niet geschikt voor het handhaven van coronamaatregelen.
Gesteld
5 mrt. 2020
M
Het puntensysteem de ruimte geven
STIP, SD, SP
De minimaal toegestane termijn tussen twee incidentele festiviteiten verlagen wordt van vier weken naar twee weken. Lees hier het websitestukje
Verworpen
5 mrt. 2020
M
Meer ruimte overdag voor festiviteiten
STIP, SD, SP
Deze motie draagt het college op om incidentele festiviteiten die buiten plaatsvinden en tot uiterlijk 19:00 uur duren niet twee punten maar één punt in het puntensysteem voor incidentele festiviteiten te laten kosten. Lees hier het websitestukje
Verworpen
9 jan. 2020
SV
Droneshow tijdens Oud en Nieuw
STIP, OD
STIP en OD stellen schriftelijke vragen over de mogelijkheid van het organiseren van een droneshow, zodat Delftenaren een goed alternatief hebben voor het zelf afsteken van vuurwerk.
Gesteld
28 mrt. 2019
A
Gewijzigd amendement Initiatiefvoorstel Rookvrij Delft - Gebouwen
STIP, VVD
STIP wil rokersruimtes nog niet verwijderen uit gemeentelijke gebouwen, omdat dit het gevolg heeft dat medewerkers voor de deur roken. Preventie is wat STIP betreft een betere oplossing.
Verworpen
21 feb. 2019
A
Initiatiefvoorstel Rookvrij Delft - APV
STIP, VVD
Het amendement vraagt om het niet in te zetten op handhaving tegen roken in straten naast scholen, dit is niet realistisch en kost veel geld. Preventie is wat STIP betreft een betere route.
Aangenomen

Gerelateerde artikelen