Een eerlijke energietransitie

In de laatste raadsvergadering van 2020 diende STIP de motie ‘Prioriteiten in het warmteplan’ in. Hiermee zorgen we ervoor dat er oog is voor een eerlijke energietransitie waarin álle Delftenaren meekomen. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Wil je weten hoe wij ons inzetten voor een eerlijke energietransitie? Lees dan hier verder!

Een eerlijke energietransitie

Het warmteplan

De energietransitie is de overstap van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals geothermie of zonne-energie. Door over te stappen op duurzame energiebronnen en onze huizen te isoleren stoten we minder CO2 uit en kunnen we verdere klimaatverandering tegengaan.

In Delft komt er een warmteplan waarin staat omschreven hoe we de stad in de toekomst op een duurzame manier zullen verwarmen. Hierin wordt per buurt bepaald welke duurzame warmtetechniek het geschiktst zijn. Daarnaast zal op basis van verschillende criteria een tijdspad worden uitgestippeld voor wanneer welke wijk van het gas gaat.

Voordelen van verduurzamen

De energietransitie is niet alleen noodzakelijk om CO2 te besparen. Door woningen goed te isoleren hebben mensen minder last van vochtigheid en schimmels in huis. Dit heeft een positief effect op de gezondheid. Daarnaast is de verwachting dat de kosten voor fossiele brandstoffen op termijn toe zullen nemen. In tegenstelling daartoe wordt verwacht dat de kosten voor duurzame energie constant zullen blijven of, dankzij schaalvoordelen, zelfs zullen dalen. Door te verduurzamen verbeteren we dus de gezondheid, blijft de energierekening betaalbaar en dragen we een steentje bij aan een beter klimaat.

Energieongelijkheid

Maar het risico bestaat dat uitsluitend mensen met een hoog inkomen mee kunnen komen in de energietransitie. Degenen die kunnen investeren in het verduurzamen van hun woning zullen baat hebben bij de dalende kosten van duurzame energie. Dit terwijl de groep die het minst te besteden hebben geconfronteerd zullen worden met een stijgende energierekening.

STIP heeft gesignaleerd dat verschillende gemeenten deze ongelijkheid in de hand werken door snelle stappen te willen zetten in de energietransitie. Zo kiezen gemeenten ervoor te beginnen in wijken met goed geïsoleerde woningen in plaats van bewoners te helpen die niet genoeg geld hebben om hun slecht geïsoleerde woning te verduurzamen. Om ongelijkheid te voorkomen adviseert TNO in het rapport ‘Energiearmoede en de energietransitie’, dat juist eerst de woningen met de slechtste energetische waarde van de meest kwetsbare inwoners moeten worden verduurzaamd.

De motie ‘Prioriteiten in het warmteplan’

STIP staat voor een duurzaam én eerlijk Delft. Daarom heeft STIP afgelopen raad de motie ‘Prioriteiten in het warmteplan ingediend’. Met deze motie wordt een eerlijke energietransitie met oog voor kwetsbare groepen één van de uitgangspunten van het warmteplan. Daarnaast zal dit uitgangspunt ook als één van de selectiecriteria worden gebruikt bij het te bepalen tijdspad. Met deze motie zetten we een stap om te waarborgen dat alle Delftenaren in de energietransitie meekomen.

Wil je meer weten over STIP’s ideeën voor een eerlijke energietransitie? Stuur een bericht naar Rick van den Brink!