Een eerlijke energietransitie

STIP staat voor een betaalbaar, eerlijk én duurzaam Delft. Mede dankzij onze motie ‘Prioriteiten in het warmteplan’ gaan we beginnen met verduurzamen in wijken waar mensen relatief het meeste kwijt zijn aan hun energierekening. Meer weten? Lees hier verder.

Energiearmoede

Motie Prioriteiten in het warmteplan

Uit onderzoek van TNO bleek dat als we niet opletten de energietransitie ongelijkheid vergroot. Rijke mensen die geld hebben om hun huis te verduurzamen kunnen subsidies meepakken, comfortabeler wonen en hun energierekening verlagen. Daar is natuurlijk op zich niks mis mee, zolang iedereen maar mee kan komen. Daarom diende STIP de motie ‘Prioriteiten in het warmteplan’ in. Het warmteplan is een plan waarin is opgeschreven hoe we ervoor gaan zorgen dat Delft in 2050 aardgasvrij is. Dankzij onze motie geven we nu prioriteit aan het verduurzamen van huizen met een ‘slechte energetische waarde’ (ofwel: een tochtig, slecht geïsoleerd huis). Het resultaat: minder ongelijkheid. Wil je hier meer over weten? Lees dan het artikel dat we hier eerder over schreven hier.

Aanpak energiearmoede

Energiearmoede is in het warmteplan meegenomen als onderdeel van het criterium betaalbaarheid. Betaalbaarheid is een van de belangrijkste uitgangspunten in de energietransitie. Straks zal voor iedere wijk een ‘warmte-uitvoeringsplan’ worden gemaakt. Daarin wordt nog concreter hoe de transitie precies zal worden uitgevoerd per wijk. Daarin zal ook worden onderzocht wie er financieel op vooruit- of juist achteruitgaan. Daardoor kunnen we precies zien hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen mee kan doen in de energietransitie.

Eerste wijken

In 2030 moeten we om de doelen uit het klimaatakkoord te halen 20% van de gebouwen verduurzamen. We gaan beginnen in Voorhof, Buitenhof en de TU Campus. Daar staan veel sociale huurwoningen. Dat zijn vaak ook huizen waar energiearmoede speelt. De gemeente is in sommige van de buurten ook al bezig met andere initiatieven waar dit mooi op kan aansluiten. Denk aan het programma ‘Kansen voor Buitenhof’, de aanleg van het Open Warmtenet Delft en de geothermiebron op de TU Delft of het energie-initiatief van Bedrijvenkring Schieoevers.

Isoleer!

Energiearmoede zullen we niet helemaal op kunnen lossen door mensen alleen van het gas te halen. Ook zijn er veel mensen voorlopig nog niet aan de beurt in het warmteplan. Daarom gaan we ook nu aan de slag met isolatie. Dat vermindert het energieverbruik. Zo stoot iedereen gelijk minder uit en zijn mensen gelijk minder kwijt aan hun energierekening. Los van welke warmteoplossing het beste past bij de buurt waar jij in woont.

Om dit in goede banen te leiden moet er een isolatieprogramma voor de hele stad komen. Huizen met energiearmoede willen we helpen met gerichte isolatiemaatregelen. In 2022 moet er meer duidelijk worden over een isolatieprogramma.

Rijk: Geef geld!

De gemeente heeft niet genoeg geld om het warmteplan uit te voeren. Alleen voor de komende 10 jaar is al zo’n 20 miljoen nodig. Het nieuwe kabinet zal met geld over de brug moeten komen als ze serieus zijn over de energietransitie.

Ook is duurzame warmte nu meestal nog duurder dan verwarmen met gas. Om de transitie betaalbaar te maken, zijn er in de meeste buurten aanvullende subsidies, kostenverlagingen en nieuwe financieringsmogelijkheden nodig. Zowel voor eigenaren als voor verhuurders en warmtebedrijven. Ook hiervoor zijn we afhankelijk van het nieuwe kabinet. De gemeente Delft heeft simpelweg het geld niet. Tegen de tijd dat wij het eerste warmte-uitvoeringsplan gaan afronden, moet dit duidelijk zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten? Via deze link kan je heel het warmteplan lezen. Heb je een specifieke vraag waar je mee zit? Of wil je gewoon heel graag een compliment geven? Neem contact op met Rick van den Brink!