Rick van den Brink

Met de start van mijn studie werktuigbouwkunde in 2016 ben ik in Delft komen wonen. Ik werd lid bij Virgiel en vond zo snel mijn weg in Delft. In mijn eerste jaar volgde ik de cursus "Ja ik wil in de gemeenteraad" om kennis te maken met de lokale politiek. Ik raakte geïnspireerd door STIP en werd lid van de partij.

In mijn tweede jaar ben ik vanuit Virgiel op community school de Horizon met Stichting Move een project gaan doen. Samen met een groep kinderen gingen we de wijk in om zwerfafval op te ruimen. Van dit zwerfafval hebben we toen sleutelhangers gemaakt bij stichting Stunt. Via dit project zag ik welke mooie initiatieven in Delft allemaal worden ondernomen door zowel studenten als niet studenten.

Daarnaast heb ik me ingezet voor de integratie van duurzaamheid in het onderwijs aan de TU Delft. Hiermee begon ik als teamlid van Green-mE op mijn eigen studie en vervolgens TU breed als bestuurslid van Green TU Delft. Vanuit deze rol werd ik vaak geconfronteerd met de complexiteit van de energie transitie. Met de kennisinstellingen die Delft rijk is en initiatieven zoals de Green Village denk ik dat Delft een belangrijke bijdrage kan leveren aan deze transitie. Dit maakt mij trots op Delft. Als raadslid wil ik er dan ook graag voor zorgen dat we innovaties die worden ontwikkeld aan de TU Delft terug zien in de stad.

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Rick van den Brink heeft ingediend of gekregen. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
30 mrt. 2021
I
Delft Nieuwe Energie
STIP, GL, VVD
Het initiatiefvoorstel: “Delft Nieuwe Energie” ingediend bevat verschillende voorstellen om ondernemers een steun in de rug te bieden. Zo wil STIP meer ruimte in de stad te maken voor terrassen, muziek en evenementen en een korting aanbieden op leges en belastingen. Lees hier het websitestukje
Gesteld
4 mrt. 2021
M
Motie Schone en leefbare wijken
CU, CDA, D66, STIP
De motie vraagt de kosten voor het ophalen van grofvuil te bekostigen vanuit de afvalstoffenheffing en in gesprek te treden met de woningcorporaties en huurdersraden over mogelijkheden om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren in het kader van illegale bijzettingen en zwerfvuil. Lees hier het websitestukje!
Aangenomen
4 mrt. 2021
A
Schone en leefbare wijken
CU, CDA, D66, STIP
Het amendement wijzigt het door het college voorgestelde tarief van 25 euro voor het laten ophalen van grofvuil naar 0 en stelt voor het gesprek aan te gaan om te komen tot een solidaire en duurzame oplossing. Lees hier het websitestukje!
Aangenomen
28 jan. 2021
A
Experimenteren in de openbare ruimte
STIP, CU, PvdA, GL, GS, SD
Hiermee spreekt de raad duidelijk de wens uit nog vaker te willen experimenteren met nieuwe inrichtingen van wegen. Dit kan vooruitlopend op een definitieve aanpassingen worden gedaan om te monitoren wat de invloed van de aanpassingen is Lees hier het websitestukje
Aangenomen
17 dec. 2020
M
Prioriteiten in warmteplan
STIP, CU, CDA, D66, GL, SP
Een eerlijke energietransitie wordt een van de uitgangspunten van het warmteplan. Hiermee zetten we een stap om te waarborgen dat alle Delftenaren in de energietransitie meekomen. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
1 okt. 2020
M
Minder geluidsoverlast door een verlaagde snelheid
STIP, GL, CU
De motie vraagt het college te kijken welke maatregelen, inclusief tijdelijke, kunnen worden ingezet om de snelheid op wijkontsluitingswegen te verlagen naar 30 km per uur. Door de snelheid te verlagen kan het geluidsoverlast worden gehalveerd en bij de bron worden aangepakt. De motie is uiteindelijk ingetrokken. Bij de bespreking van het mobiliteitsplan Delft is succesvol op deze punten ingezet.
Ingetrokken
13 jul. 2020
M
Zonenergiestrategie Delft
STIP, VVD, PvdA, GL, D66, CU
Kijken hoe we Delftse daken en andere oppervlaktes die nu niet worden gebruikt kunnen inzetten om zonenergie op te wekken Lees hier het websitestukje
Aangenomen

Geschreven artikelen