Rick van den Brink

Met de start van mijn studie werktuigbouwkunde in 2016 ben ik in Delft komen wonen. Ik werd lid bij Virgiel en vond zo snel mijn weg in Delft. In mijn eerste jaar volgde ik de cursus "Ja ik wil in de gemeenteraad" om kennis te maken met de lokale politiek. Ik raakte geïnspireerd door STIP en werd lid van de partij.

In mijn tweede jaar ben ik vanuit Virgiel op community school de Horizon met Stichting Move een project gaan doen. Samen met een groep kinderen gingen we de wijk in om zwerfafval op te ruimen. Van dit zwerfafval hebben we toen sleutelhangers gemaakt bij stichting Stunt. Via dit project zag ik welke mooie initiatieven in Delft allemaal worden ondernomen door zowel studenten als niet studenten.

Daarnaast heb ik me ingezet voor de integratie van duurzaamheid in het onderwijs aan de TU Delft. Hiermee begon ik als teamlid van Green-mE op mijn eigen studie en vervolgens TU breed als bestuurslid van Green TU Delft. Vanuit deze rol werd ik vaak geconfronteerd met de complexiteit van de energie transitie. Met de kennisinstellingen die Delft rijk is en initiatieven zoals de Green Village denk ik dat Delft een belangrijke bijdrage kan leveren aan deze transitie. Dit maakt mij trots op Delft. Als raadslid wil ik er dan ook graag voor zorgen dat we innovaties die worden ontwikkeld aan de TU Delft terug zien in de stad.

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Rick van den Brink heeft ingediend of gekregen. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
15 jul. 2021
T
Evenementen verspreid over de stad
STIP
De wethouder zegt toe in 2022 de locatieprofielen voor de evenementenlocaties te actualiseren en waar mogelijk aan te vullen met nieuwe profielen.
Toegezegd
1 jul. 2021
T
Verduurzaming vastgoedportefeuille
STIP
De wethouder zegt toe de resultaten van het onderzoek naar de financieringsopties om een extra stap in de verduurzaming van het vastgoed van de gemeente mogelijk te maken te sturen aan de raad.
Toegezegd
17 jun. 2021
M
Betrek jongeren bij de energietransitie
STIP, D66, CU
De motie vraagt het college in participatietrajecten voor maatregelen en/of beleid met betrekking tot de energietransitie in samenwerking met jongeren te werken aan trajecten waarin zij expliciet worden betrokken. Zo betrekken we de generatie die het langst moet leven met de consequenties van de keuzes die we nu maken.
Toegezegd
17 jun. 2021
M
Rijk garant voor Stedin
STIP, OD, D66, HvD
De unaniem aangenomen motie vraagt het college te lobbyen voor een garantstelling van het rijk voor Stedin. Daarmee zorgen we ervoor dat Stedin de nodige investeringen kan doen om de energietransitie te faciliteren en de financiële positie van de gemeente niet verslechtert.
Aangenomen
17 jun. 2021
M
Lagere lasten horecaondernemers
VVD, STIP, CDA
De motie vraagt het college voor 2021 geen precariobelasting te heffen voor de tijdelijke terrassen gezien hier vaak strengere voorwaarden voor gelden dan voor reguliere terrassen.
Toegezegd
3 jun. 2021
T
Verdeelsystematiek kosten Veiligheidsregio Haaglanden
STIP
De burgemeester zegt toe te onderzoeken of een nieuwe verdeelsystematiek voor de kosten van de Veiligheidsregio Haaglanden voordelig uit kan pakken voor de gemeente Delft.
Toegezegd
30 mrt. 2021
I
Delft Nieuwe Energie
STIP, GL, VVD, OD, CU
Het unaniem aangenomen initiatiefvoorstel: “Delft Nieuwe Energie” bevat verschillende voorstellen om ondernemers een steun in de rug te bieden. Zo wil STIP meer ruimte in de stad te maken voor terrassen, muziek en evenementen en een korting aanbieden op leges en belastingen. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
4 mrt. 2021
A
Schone en leefbare wijken
CU, CDA, D66, STIP
Het amendement wijzigt het door het college voorgestelde tarief van 25 euro voor het laten ophalen van grofvuil naar 0 en stelt voor het gesprek aan te gaan om te komen tot een solidaire en duurzame oplossing. Lees hier het websitestukje!
Aangenomen

Geschreven artikelen