Delftse zonenergiestrategie dankzij STIP!

Gisteravond is onze motie “Zonenergiestrategie Delft” aangenomen. In 2050 wil Delft 100% energieneutraal zijn. Nu wordt 1.6% duurzaam opgewekt, er is dus nog een lange weg te gaan. Met onze motie vragen we om een aanpak waarin niet alleen wordt ingezet op zonnepanelen op daken maar ook op multifunctioneel ruimtegebruik. Lees hieronder verder!

Rick van den Brink pret a loge

   

In de raadsvergadering die gisteravond plaatsvond werd onder anderen de concept Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio Rotterdam-Den Haag besproken. In dit stuk werd ingeschat welke bijdrage deze regio zal doen aan de op te wekken duurzame energie en worden de kaders geschetst waarbinnen dit zal plaatsvinden. Zo bevat het stuk ook de doelstelling om vóór 2030 40% van het beschikbare dakoppervlak te bedekken met zonnepanelen. Wat STIP betreft een mooie doelstelling waar we niet snel genoeg een lokale uitvoering aan kunnen geven.

   

Om deze reden diende STIP de motie “Zonenergiestrategie Delft” in. Deze motie draagt het college op om per sector te inventariseren hoeveel dakoppervlak er beschikbaar is en waar we momenteel als gemeente staan. Om als stad in 2050 energieneutraal te zijn denkt STIP dat er nog meer nodig zal zijn dan alleen een aanpak voor de Delftse daken. Daarom dragen we het college aansluitend op te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in Delft om ruimten of oppervlakten multifunctioneel in te zetten voor het plaatsen van zonnepanelen. Zo kunnen we bijvoorbeeld overdekkingen met zonnepanelen op parkeerplaatsen realiseren. Om te voorkomen dat ieder stukje groen straks wordt bedekt met zonnepanelen vragen we om een afgewogen prioritering in de geschikte oppervlakten aan te brengen. Zo is voor iedereen in de stad duidelijk waar we als eerste mee aan de slag willen.

   

We zien graag dat bij deze aanpak bewoners, ondernemers, energiecorporaties en andere partijen in de stad betrokken worden. Voor deze verschillende sectoren zal een andere aanpak nodig zijn. Daarom willen we dat de strategie een sectorgerichte aanpak bevat.

   

In het klimaatakkoord staat dat bij toekomstige ontwikkelingen tenminste 50% lokaal eigendom wenselijk is. Om ervoor te zorgen dat iedereen de vruchten van deze transitie kan plukken denken, zien wij ook graag in de sector gerichte aanpakken terug hoe lokaal eigenaarschap gewaarborgd gaat worden. Wij zien graag dat energiecoöperaties een belangrijke rol zullen krijgen in deze strategie. Op die manier kan jij, ook wanneer je eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen, mee investeren en kan kapitaal voor projecten worden geworven.

   

Wij kijken nu al uit naar de uitwerking van deze motie! Heb jij naar aanleiding van dit stuk een goed idee, vraag of opmerking? Laat het Rick van den Brink weten!