Portefeuille Werk & Inkomen

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Werk maakt mensen zelfredzaam, laat mensen zich van waarde voelen voor de maatschappij en is de beste manier om uit de armoede te komen. Daarom ligt hier de focus op bij het armoedebeleid wat betreft STIP. Ook wanneer iemand niet werkt, kan diegene via vrijwilligerswerk een bijdrage aan de maatschappij leveren.

De communicatie en dienstverlening vanuit de gemeente over uitkeringen en armoedebeleid moet geïnnoveerd worden. Het moet duidelijk en eenvoudig zijn een uitkering aan te vragen zodat er zo min mogelijk fouten gemaakt worden. Bij schuldenaren is de grootste schuldeiser de overheid zelf en daarom moet de gemeente aan sociaal incasseren doen.

Daarnaast vinden we dat bij schuldhulpverlening een proactieve, vroegtijdige aanpak hoort. Ook geven we specifiek aandacht aan jongeren, welke kwetsbaarder zijn voor schulden. Dit doen we door uitbreiding van het Jeugd Perspectief Fonds om jongeren schuldenvrij aan een baan te helpen en door voorlichting op scholen.

Gerelateerde artikelen