Thierry Cüppers

Heyo, ik ben Thierry! Ik ben 26 jaar, en maak daarvan al 8 jaar van Delft mijn thuis. Naast mijn studie, Technische Natuurkunde en Technische Wiskunde, haal ik alles uit het leven wat Delft te bieden heeft: van actief zijn bij de DSB, tot met vrienden op de Beestenmarkt chillen, tot met huisgenoten een potje klaverjassen in onze tuin in Tanthof. Verder ski ik graag en kook ik veel, en ben ik ook dol op katten. Ik ben een STIPper omdat ik Delft echt prachtig vind, en daar mijn steentje aan wil bijdragen. Delft is uniek in alle opzichten. En, met een technische universiteit aan haar zijde kan deze stad veel bereiken. Daar zet ik me dan ook graag voor in, die samenwerking, om technologische innovatie en de kenniseconomie te stimuleren. Zo kunnen we bijvoorbeeld op klimaatverandering de echt belangrijke stappen zetten die de wereld nodig heeft. Vanuit Delft.

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Thierry Cüppers heeft ingediend of gekregen. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
27 jun. 2024
A
Duurzame ambities in ontwerpbegroting Avalex 2025
PvdA, STIP, GL
Amendement dat Avalex vraagt om uitvoeriger in te gaan op hun duurzaamheidsambities en stappen naar duurzame doelen in hun begroting. Bijvoorbeeld toegespitst op hun wagenpark en hun aandeel in elektrische afvalwagens.
Aangenomen
13 jun. 2024
M
Een heldere focus in de aanpak van woonfraude
STIP, PvdA
Vraagt om een aanpak voor verschillende typen woonfraude. Sommige fraude is onbewust of het gevolg van het in Delft spelende woningtekort. Dit soort gevallen moeten niet als 'fraude' worden behandeld. De motie roept op dit soort gevallen niet de dupe te laten worden van keuzes die we maken rondom onze fraude-aanpak. Zo voorkomen we dat door onze keuzes mensen op straat onterecht komen te staan.
Aangenomen
13 jun. 2024
M
Goede afspraken maken goede uitvoering
STIP, OD, PvdA, Volt
Vraagt zorgvuldige aandacht voor de omgang met persoonsgegevens die we aan woningcorporaties verstrekken. Dat betekent in opdracht van de motie meer dan alleen kijken of de processen goed zijn bedacht, maar ook hoe die processen in de praktijk lopen. De opdracht aan het college is om dit vast te leggen in werkafspraken.
Aangenomen
13 jun. 2024
M
Meer schone lucht voor betere gezondheid
D66, STIP, CU, CDA, GL, SP, PvdA
Geeft de opdracht aan het college bij aanbevelingen die zullen komen over aanpak op luchtkwaliteit aan te geven waar er versneld kan worden en welke aanbevelingen het college over wil nemen. En geeft de opdracht om bij komende beleidsstukken die te maken hebben met luchtkwaliteit, ook daar aandacht aan het onderwerp te besteden.
Aangenomen
13 jun. 2024
T
Koppel helder terug over voortgang op afvalbeleid, niet alleen op succes
STIP
Naar aanleiding van de situatie qua afvalinzameling op de campus verzochten we een betere terugkoppeling. We zijn op die locatie niet waar we willen zijn: voor bijvoorbeeld het scheiden van GFT moeten we nog beginnen met een pilot. Echter staat daar in de stukken naar de raad niets over. Er is toegezegd dit soort zaken beter op de stukken te laten aansluiten, voor een betere informatievoorziening.
Toegezegd
30 mei 2024
T
Aanbieden van leenbakfietsen voor het zelf wegbrengen van grofvuil
STIP
De Wethouder zegt toe te kijken naar het aanbieden van leenbakfietsen, maar de Delftse inwoner zelf diens grofvuil naar de milieustraat kan brengen, en als dit goed past in Delft, dit te implementeren.
Toegezegd
14 mrt. 2024
T
Aanscherpen voorwaarden op het gebied van cameragebruik
STIP
Er wordt toegezegd dat de subsidievoorwaarden voor evenementen worden aangescherpt. Op deze manier wordt er beter en helderder gecontroleerd of camera's die bij evenementen worden ingezet, ook voldoen aan alle richtlijnen. Dit is inclusief zaken zoals merkkeuze, zodat camera's van merken die zich ook schuldig maken aan schending van mensenrechten, niet worden ingezet in Delft.
Toegezegd
7 mrt. 2024
M
Contant geld bij verbonden partijen
OD, CU, STIP
Geeft de opdracht om bij Avalex, en andere verbonden partijen, te stimuleren dat contant betalen een optie blijft of weer wordt. Op deze manier krijgt iedereen die dat wil de mogelijkheid om contant te blijven betalen en streven we (financiële) inclusiviteit na.
Aangenomen

Geschreven artikelen