STIP investeert in een energiezuinig Delft!

De gemeente Delft krijgt tot wel €4 miljoen om te investeren in het verduurzamen van Delftse huizen. STIP diende een amendement in om dit te bereiken. Het amendement reserveert €1,55 miljoen om een aanvraag te doen bij het Volkshuisvestingsfonds. De gemeente kan tot wel €4 miljoen uit het fonds krijgen om te investeren in Delft.

JanTilmanStadskantoor

Op 1 februari 2024 heeft de gemeenteraad van Delft het amendement 'Investeer in een energiezuinig Delft' aangenomen. Dit amendement, op initiatief van STIP, is gericht op het aanpakken van energiearmoede en het verlagen van energierekeningen voor Delftenaren op lange termijn.

De gemeente Delft heeft namelijk €3,5 miljoen overgehouden van de energietoeslagen vanuit het rijk. Het amendement stelt voor om een aanvraag van €1,55 miljoen te doen op het Volkshuisvestingsfonds, met als doel huizen in de meest kwetsbare wijken van isolatie te voorzien. Hierdoor wordt niet alleen energiearmoede aangepakt, maar ook de duurzaamheid van woningen verbeterd. Als deze aanvraag wordt toegekend, krijgt de gemeente €4 miljoen van het fonds terug om te verduurzamen.

Geen perspectief van het Rijk

Er zijn nog steeds te veel Delftse huishoudens met hoge energierekeningen. Deze mensen zijn de afgelopen twee jaar tijdelijk geholpen met de energietoeslag. Maar het Rijk gaat geen nieuwe energietoeslag meer toekennen. Deze Delftenaren worden komend jaar weer geconfronteerd met hoge rekeningen. Daarom is het essentieel om dit overschot te investeren zodat wij ook op de lange termijn de energierekening voor Delftenaren verlagen. Door op de lange termijn te investeren in het isoleren van huizen, helpen wij de mensen van Delft om ook de komende jaren hun energierekeningen betaalbaar te houden.

Volkshuisvestingsfonds

Het geld gebruiken wij als dekking voor een nieuwe aanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds. Het Volkshuisvestingsfonds is opgezet om gemeenten en regio's te helpen bij het herstructureren van de woningvoorraad. Gemeenten kunnen met geld uit dit fonds investeren in verduurzaming en isoleren van de woningen in de meest kwetsbare gebieden. In Delft hebben wij al eerder woningen in Voorhof geïsoleerd met geld uit dit fonds. Bij een aanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds is er sprake van cofinanciering. De gemeente legt 30% bij en het Rijk 70%. Met het gemeentegeld spelen we zo ruim 2 keer zoveel rijksmiddelen vrij.

Wat gaat er gebeuren?

Binnenkort zal de gemeente Delft een nieuwe aanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds doen. Bij de volgende aanvraagronde van het Volkshuisvestingsfonds heeft de gemeente €1,55 miljoen extra om te investeren. Zodra de aanvraag wordt goedgekeurd, kan de gemeente tot €4 miljoen krijgen vanuit het rijk om huizen in Delft te verduurzamen.

Heb jij een vraag over het amendement of het Volkshuisvestingsfonds? Neem contact op met Jan Tilman.