Schooldakrevolutie naar zonnepanelen op alle schooldaken

Tot 2023 moeten er 6.000 scholen in Nederland zonnepanelen krijgen, dat is de ambitie van stichting Schooldakrevolutie. STIP stelde dinsdagavond een rondvraag aan het college om te kijken hoe de Delftse scholen hieraan mee gaan doen. De schoolgebouwen zijn vaak eigendom van de gemeente die het goede voorbeeld moet geven.

Schooldakrevolutie naar zonnepanelen op alle schooldaken

De aanleiding van de rondvraag van STIP was een artikel van de NOS van maandag waarin bekend werd dat de rijksoverheid en de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) een fonds opzetten van 100 miljoen euro voor stichting schooldakrevolutie. Uit dit fonds kunnen scholen een goedkope lening krijgen om zonnepanelen op het dak te leggen. De lening wordt dan terugverdiend door de lagere energielasten.

Zonnepanelen op het dak van de school dragen bij aan het halen van de milieudoelstellingen maar ze zorgen er ook nog eens voor dat leerlingen leren over duurzame energie en dat scholen meer geld overhouden voor dat waar het echt om gaat: onderwijs.

Het artikel roept gemeenten op om scholen vooraf toestemming te geven om zonnepanelen op het dak van de school te plaatsen. Hierop heeft raadslid Sybren van der Velde gevraagd: "Wat doet de gemeente nu als er scholen zijn die zonnepanelen op hun gebouw willen? En is de wethouder bereid te kijken of we voor alle schoolgebouwen vooraf toestemming kunnen geven om zonnepanelen te plaatsen?" Naar aanleiding van de vragen van STIP heeft de wethouder toegezegd met scholen in gesprek te gaan over de behoefte aan zonnepanelen en te kijken of toestemming vooraf mogelijk is. Hiermee zouden de scholen gemakkelijk een lening kunnen afsluiten, of bijvoorbeeld zonnepanelen van Delftse energiecoöperatie Deelstroom Delft op het gebouw kunnen leggen.

"We zijn erg blij dat het college nu al meewerkt als scholen zonnepanelen op het dak willen leggen. Gelukkig gaan we nu ook kijken of we vooraf toestemming kunnen krijgen, zodat scholen gestimuleerd worden zonnepanelen op het dak te leggen." Aldus Sybren van der Velde. "STIP heeft zich eerder hard gemaakt voor het aanbieden van een lening voor duurzaamheid die terug wordt betaald door de energiebesparing. Dit is volgens ons een slimme manier van duurzaamheid. We zijn ook groot voorstander van het 'woningabonnement' waarbij mensen die zelf een investering in duurzaamheid niet kunnen betalen een lening kunnen krijgen. STIP is dan ook blij dat scholen nu alvast het goede voorbeeld kunnen geven, maar om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen moeten we ons beseffen dat er veel meer van dit soort initiatieven nodig zijn."

Deze vragen werden gesteld door Sybren van der Velde, voor meer informatie hierover kun je bij hem terecht.