Energiebesparing voor iedereen: Minder uitstoot én minder armoede

Hoe kan de gemeente huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen tegemoet komen én ondertussen ook nog aan haar duurzaamheidsdoelstellingen werken? STIP ziet kansen door huishoudens die moeite hebben de energierekening te betalen te helpen door de juiste besparingsmogelijkheden aan te bieden.

Energiebesparing voor iedereen: Minder uitstoot én minder armoede

In de raad van 27 juni diende STIP samen met de ChristenUnie, CDA en GroenLinks de motie ‘Energiebesparing voor iedereen’ in. De motie draagt het college op om te onderzoeken hoe de gemeente kan bijdragen aan het verminderen van energiearmoede. Daarbij ook hoe de gemeente energie- en kostenbesparing actief kan verwerken in de huidige hulp die we bieden aan inwoners die moeite hebben met het betalen van de (energie)rekening. De motie kon rekenen op brede steun vanuit de raad. Het college zal binnen een jaar met de uitkomsten naar de raad komen.

Momenteel zijn er in Nederland zo’n 750.000 huishoudens die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. Zij leven in energiearmoede. Het onderwerp staat hoog op de agenda, maar oplossing blijven nog ver weg. In het Klimaatakkoord wordt een en ander behandeld, maar de actieve koppeling van energiebesparing en armoedebestrijding zal toch vanuit de gemeente moeten komen.

Om die reden houden steeds meer organisaties, zoals energiebedrijven, gemeenten en welzijnsorganisaties, zich bezig met het bestrijden van energiearmoede. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en advies, maar ook door het aanbieden van energiebesparende materialen of nieuwe diensten die kunnen helpen bij energiebesparing. TNO heeft daarin ondersteunend onderzoek gedaan en een toolkit ontwikkeld naar effectieve interventies om energie efficiëntie te vergroten en energiearmoede te verlagen. Een win-win op twee belangrijke gemeentelijke doelstellingen. Lees hier meer over TNO’s onderzoeken m.b.t. de sociale aspecten van de energietransitie.

Voor STIP is het belangrijk dat we in Delft op de juiste manier met energie omgaan, dat wil zeggen: duurzaam en bewust. Wij zijn tevreden dat vele inwoners die ambitie delen en zelf aan de slag gaan met hun huis en zo hun impact op het milieu verminderen. Er is echter ook een grote groep inwoners die de nodige investeringen niet kan of wil betalen, waar slimme oplossingen voor bedacht moeten worden. Energie is in de hedendaagse maatschappij immers een eerste levensbehoefte, waar we niet zomaar de kraan van dicht kunnen draaien. De financiële prikkel kan hier één van die slimme oplossingen vormen. Door een lagere energierekening wordt immers geld bespaard, wat een onderdeel kan zijn van armoedebestrijding. Door via de juiste kanalen inwoners te stimuleren en te begeleiden in laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen kunnen ze al gauw tot meer dan honderd euro in het jaar overhouden. De opgave is hier om als gemeente rekening te houden met de leefgewoonten en voorkeuren van bewoners voor wat betreft mogelijke maatregelen.

Om op die opgave stappen te zetten diende STIP samen de ChristenUnie, CDA en GroenLinks de motie ‘Energiebesparing voor iedereen’ in, met de opdracht te onderzoeken hoe de gemeente kan bijdragen aan het verminderen van energiearmoede, welke rol zij daarin kan spelen en hoe dit thema een plek kan krijgen in het nieuwe Energieloket. Daarbij is juist ook te betrekken hoe de energiebesparingsmogelijkheden actief meegenomen kunnen worden in de huidige hulp die geboden wordt aan de huishoudens die moeite hebben hun energierekening te betalen, bijvoorbeeld via schuldhulp, vroeg signaleren van geldzorgen, de voedselbank, wijkteams en welzijnsorganisaties. De uitkomsten van worden uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 gerapporteerd aan de raad.

Heb je na het lezen verder nog vragen over de ambities van STIP op duurzaamheid of een ander onderwerp? Neem vooral contact op met Matthijs Gouwerok of iemand anders van de fractie.