STIP wil verduurzamen van huizen stimuleren

Deze week dient STIP het initiatiefvoorstel duurzaam (ver)bouwen in! Samen met D66 en GroenLinks doen we een aantal voorstellen zodat mensen hun huizen makkelijker kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld door te kijken naar duidelijke regels voor het verduurzamen van je huis.

DSC01372 groene hart

Marcel Harinck wil een duurzaam Delft stimuleren.

Het initiatiefvoorstel focust zich op de gebouwde omgeving, met name op de accenten aardgasvrij en regie op maat. De ideeën zijn gebaseerd op ervaringen van bewoners en professionals en komen tegemoet op punten waar zij nu tegenaan lopen. Dit initiatiefvoorstel zet daarmee een extra stap in het verduurzamen van Delft. Over de voorstellen uit het initiatiefvoorstel zal binnenkort in de gemeenteraad worden besproken.

Raadslid Marcel Harinck (STIP): “We hebben veel mensen in de stad gesproken die aan de slag willen met het verduurzamen van hun huis maar nu nog tegen allerlei zaken aanlopen. Met dit voorstel willen wij het voor die mensen makkelijker maken.” STIP, D66 en GroenLinks doen daarvoor een aantal voorstellen. Zo wordt de gemeente opgeroepen om op de website aandacht te besteden aan duurzame verbouwplannen en duidelijk te maken welke vergunningen hierbij nodig zijn.

Regelgeving & Omgevingswet

Er zijn al een aantal gemeenten in Nederland die de regelgeving hebben aangepast om het verduurzamen van woningen gemakkelijker te maken. Hierdoor is het voor woningeigenaren duidelijker wat er mogelijk is om hun pand te verduurzamen, en worden ze gestimuleerd om het ook op deze manier te doen. Dit initiatiefvoorstel wil hier ook in Delft mee aan de slag gaan. Daarom willen we bij de implementatie van de omgevingswet kiezen voor een ambitieuze gebiedsgerichte aanpak met duidelijke regels die duurzaam (ver)bouwen stimuleren. Ook is het van belang om te kijken wat in aanloop naar de omgevingswet al mogelijk is om in regelgeving aan te passen zodat duurzaam verbouwen gemakkelijker wordt. Een voorbeeld is om concreet te kijken waar we belemmerende regels voor het isoleren van woningen weg kunnen halen.

VVE’s

Naast individuele woningeigenaren zijn er in Delft ook veel eigenaren lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE), waarbij meer woningen in één pand zitten. Een probleem met het verduurzamen van panden is dat veel VVE’s vaak kampen met achterstallig onderhoud. Onderhoudsplannen zijn niet meer up-to-date en financiële reserves zijn niet altijd toereikend. Door onderhoud en verduurzaming te combineren en het juiste tijdspad te kiezen kunnen zowel het wooncomfort verhoogd als de exploitatielasten verlaagd worden. We vragen het college dan ook om op concrete wijze in kaart te brengen waar VvE’s in Delft nu kampen met problemen rondom het verduurzamen en hoe dit verholpen kan worden.

Vervolg

Het initiatiefvoorstel is ingediend bij de griffie van de gemeenteraad. De bespreking van het voorstel zal binnenkort in de gemeenteraad zijn, nadat het college een reactie heeft gegeven. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heb jij nog vragen over het initiatiefvoorstel? Stel ze aan Marcel Harinck!