bethelparkbanner

Portefeuille Housing

Commissie Sociaal Domein & Wonen

We build for the city we want to be. That is why Delft's ambition is to build another 15,000 homes. Meanwhile, there is little space in Delft and demand in many segments is higher than supply. The housing portfolio is concerned with the question: Where, how and in what form are we going to build more houses in Delft for the city we want to be? STIP sees the solution among other things by building upwards where it suits, for example on the banks of the Schie, or with innovative forms of housing such as 'Friends' contracts whereby several adults can rent a house together. We also believe that mixed neighbourhoods are an important principle, so that people see and speak to each other in order to achieve social cohesion. With regard to student housing, we therefore consider it important for the municipality to steer towards sufficient housing spread across the districts.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Housing.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
7 dec. 2023
M
Startnotitie tijdelijke studentenhuisvesting
STIP, D66, Volt, SP
Tijdelijke studentenhuisvesting is onder huidige landelijke regelgeving de enige manier hoe onzelfstandige studentenwoningen aan de voorraad worden toegevoegd. Met de motie vragen we om de kansen optimaal te benutten en te komen met een startnotitie, samen met partners.
Committed
7 dec. 2023
A
Het belang van onzelfstandig wonen
CU, STIP, GL, Volt, PvdA
De woonvisie schrijft negatief over onzelfstandig wonen. Met het amendement wordt het belang van onzelfstandig wonen naar voren gebracht, o.a. voor het tegengaan van eenzaamheid en faciliteren van ontmoeting.
Passed
7 dec. 2023
A
Schat collectief wonen op waarde
Volt, GL, STIP, CU, CDA, PvdA
De woonvisie kan positiever schrijven over wooncollectieven en hoe de gemeente die ondersteunt. Met deze aanpassingen geeft de woonvisie een beter beeld van hoe de raad denkt over collectieve woonvormen.
Passed
7 dec. 2023
M
Ondersteuning van Collectief Wonen in de Woonvisie
Volt, GL, CU, STIP, PvdA
Wooncollectieven zijn een waardevolle toevoeging voor de woonvoorraad. Door wooncollectieven als aparte woonvorm op te nemen in de woonmonitor en de woonagenda kunnen we meer ruimte bieden aan collectief wonen. Met de motie wordt verder gevraagd om inzichtelijk te maken hoe de gemeente dit verder kan ondersteunen.
Passed
7 dec. 2023
A
Weinig toekomstperspectief Delftse jongeren
STIP, OD, PvdA
In de toegezegde motie 'Bied Delftse jongeren toekomstperspectief' werd in het tweede dictum gevraagd om een paragraaf over het schrijnende perspectief van jongeren. Dit is niet gedaan en daarom vraagt STIP middels dit amendement hier alsnog aandacht voor.
Passed
7 dec. 2023
M
Geen woning onnodig leeg
STIP, PvdA, OD
Het leegstandsonderzoek staat in de huidige uitvoeringsagenda voor 2025 gepland. Met de motie stellen we voor om dit onderzoek, gezien de grote woningtekorten, naar voren te halen en hierbij meteen een voorstel doen voor mogelijke oplossingsrichtingen.
Passed
7 dec. 2023
M
Openstaan voor alternatieve woonoplossingen
PvdA, D66, STIP, CDA
De woonvisie biedt weinig concrete stappen om bewoners te ondersteunen in het creëren van extra woonruimte of het beter benutten van de bestaande voorraad door bijvoorbeeld optoppen. De motie vraagt om in beeld te brengen hoe de gemeente bewoners nu ondersteunt en een plan om dit te verbeteren.
Committed
7 dec. 2023
C
Rapporteren over tijdelijke studentenhuisvesting
STIP, D66, Volt, SP
De wethouder zegt toe om in beeld te brengen wat er op dit moment gebeurt op het gebied van tijdelijke studentenhuisvesting en hierover regelmatig (jaarlijks) terug te koppelen.
Committed

Gerelateerde artikelen