bethelparkbanner

Portefeuille Housing

Commissie Sociaal Domein & Wonen

We build for the city we want to be. That is why Delft's ambition is to build another 15,000 homes. Meanwhile, there is little space in Delft and demand in many segments is higher than supply. The housing portfolio is concerned with the question: Where, how and in what form are we going to build more houses in Delft for the city we want to be? STIP sees the solution among other things by building upwards where it suits, for example on the banks of the Schie, or with innovative forms of housing such as 'Friends' contracts whereby several adults can rent a house together. We also believe that mixed neighbourhoods are an important principle, so that people see and speak to each other in order to achieve social cohesion. With regard to student housing, we therefore consider it important for the municipality to steer towards sufficient housing spread across the districts.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Housing.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
2 nov. 2023
M
Maak de belofte voor gedeelde studentenwoningen waar
STIP, CU, D66, GL, PvdA, Volt
De Van Hasseltlaan gaat verdicht worden met 300 extra woningen. Gepland staan nu alleen zelfstandige woningen, met 10% STING. Met de motie roept STIP op om aan de afspraak met DUWO te houden om tot de verdeling van 50/50 zelfstandig/onzelfstandig vast te houden, hierover terug te komen bij de raad en deze verdeling voort te zetten bij de andere plannen voor studentenwoningen.
Passed
28 sep. 2023
WQ
Tekort aan studentenwoningen
STIP
Het tekort voor studentenwoningen loopt enorm op en er zijn erg weinig harde bouwplannen. We vragen met deze schriftelijke vragen aandacht voor locaties waar het college nog meer kansen ziet voor extra verdichting. STIP ziet graag dat de gemeente actief met corporaties en ontwikkelaars in gesprek gaat om dit om te zetten in bouwplannen.
Asked
12 sep. 2023
M
Maak werk van woningdelen
STIP, CU, D66, OD, PvdA, GL, Volt
Actief in te zetten op afspraken met woningcorporaties voor meer woningen voor vrienden om samen te kunnen wonen.
Passed
12 sep. 2023
M
Maak werk van alternatieve manieren om woonruimte te verdelen
STIP, CU, D66, OD, PvdA, Volt
Actief in te zetten op afspraken met woningcorporaties om jongeren en starters makkelijker aan een woning te helpen.
Passed
7 sep. 2023
C
Terugkoppeling input raad bij Prestatieafspraken 2024
STIP
De Wethouder zegt toe bij de Prestatieafspraken 2024 per brief te informeren hoe de input van de raad wel/niet is opgenomen in de afspraken.
Committed
8 jun. 2023
C
Evalueren regels woonvorming en opkoopbescherming
STIP
Vier jaar geleden zijn er regels voor woonvorming aangenomen. De opkoopbescherming wordt ingevoerd als tijdelijke maatregel, die we over twee jaar gaan evalueren. STIP vindt dat alle regels die sturen op de woningschaarste, op elkaar moeten aansluiten. De Wethouder heeft toegezegd om de regels woonvormen óók te evalueren, in samenhang met de regels voor opkoopbescherming.
Committed
16 mei 2023
M
Bied Delftse jongeren toekomstperspectief
STIP, HvD, PvdA, OD, CDA, D66, Volt, VVD
Draagt op om met een plan van aanpak te komen voor het schrijnende toekomstperspectief van niet-studerende jongeren op een woning, en dat plan op te nemen in nieuwe Woonvisie en Woonagenda.
Committed
16 mei 2023
A
Schiet niet je doel voorbij
STIP, Volt, VVD, HvD, D66
Amendeert het initiatiefvoorstel Sociaal ook echt sociaal om geen verhouding corporatie-privaat van sociale huur vast te leggen en niet vergeten oog te hebben voor innovatieve, collectieve woonvormen.
Passed

Gerelateerde artikelen