DSC 5048

Portefeuille Culture

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

Culture connects people and is important for a city like Delft. With its history, Delft attracts visitors, who are an important source of income for many Delfters. The Prinsenhof and Agathaplein are the entrance to the historic centre, which also includes other cultural highlights such as Theater De Veste and OPEN.

But even more important is space for culture and creativity for all Delfters, throughout Delft. Everyone must have access to culture, so that every Delftwareer has the opportunity to develop. It is precisely the small experimental projects such as Cultuurhuis Delft that reach Delfters who do not readily come into contact with culture, so we must support them.

Delft has wonderful events and we must support these with a fully-fledged cultural desk Club Delft, location profiles and by removing barriers to initiatives. We also give space to street art and investigate the possibilities for a pop podium for (young) Delft artists.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Culture.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
10 nov. 2022
M
Laat de Delftse popmotor weer draaien
STIP, D66, Volt, GL, PvdA
€50.000 te reserveren voor pop in Delft vanuit de OCW middelen van het Rijk
Passed
10 nov. 2022
A
Volwaardig onderzoek Delfts slavernijverleden
D66, CU, GL, STIP, Volt
Het budget voor onderzoek naar het Delftse slavernijverleden met € 32.000 te verhogen voor uitbreiding van het onderzoek.
Passed
16 dec. 2021
M
Behoud bestemde gelden voor cultuur
STIP, D66, PvdA, VVD, GL, OD
De motie vraagt het college in het eerste kwartaal van 2022 een voorstel te doen over het gebruik van het geld dat nog niet is besteed voor cultuur en geld van het Rijk dat als ondersteuning voor de cultuursector nog moet binnenkomen.
Passed
18 nov. 2021
A
Eerlijk betalen voor cultuur
D66, STIP, CDA, CU, GL, PvdA, GS, SD, OD
Het amendement bestempelt het toepassen van Fair Practice Code, oftwel eerlijke arbeidscontracten in de culturele sector, als een basis beleidspunt in de cultuurkader 2021-2030
Passed
18 nov. 2021
A
Een extra zaal voor een uitgebreider Delfts cultuuraanbod
STIP, OD, CDA, D66, GL, PvdA
Dit amendement voegt de ambitie toe aan het cultuurkader 2021-2030 om een multifunctionele-, vlakkevloerzaal te realiseren in Delft om een podium te geven aan pop, dance, theater, debat en festivals.
Passed
15 jul. 2021
C
Evenementen verspreid over de stad
STIP
De wethouder zegt toe in 2022 de locatieprofielen voor de evenementenlocaties te actualiseren en waar mogelijk aan te vullen met nieuwe profielen.
Committed
30 mrt. 2021
M
Begrotingssaldo 2024 achter de hand
GL, SP, PvdA, D66, CDA, STIP, VVD
De motie vraagt het structureel begrotingssaldo in 2024 zoals dat uiteindelijk resteert in het Herstelplan na goedkeuring door de provincie beschikbaar te houden voor aanpassingen in de bezuinigingen van DOK en Delft voor Elkaar.
Passed
30 mrt. 2021
A
Amendement 38CC
GL, CU, STIP, PvdA, D66, SP
De verwijderde passage betreft een voorstel om het bestaande beschikbare budget voor beeldende kunst ánders in te zetten. Daarmee betreft het geen bezuiniging maar een beleidswijziging; er zijn netto geen financiële consequenties voor de gemeente. Hierdoor is deze verwijderd uit het herstelplan.
Passed

Gerelateerde artikelen