DSC 5048

Portefeuille Culture

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

Culture connects people and is important for a city like Delft. With its history, Delft attracts visitors, who are an important source of income for many Delfters. The Prinsenhof and Agathaplein are the entrance to the historic centre, which also includes other cultural highlights such as Theater De Veste and OPEN.

But even more important is space for culture and creativity for all Delfters, throughout Delft. Everyone must have access to culture, so that every Delftwareer has the opportunity to develop. It is precisely the small experimental projects such as Cultuurhuis Delft that reach Delfters who do not readily come into contact with culture, so we must support them.

Delft has wonderful events and we must support these with a fully-fledged cultural desk Club Delft, location profiles and by removing barriers to initiatives. We also give space to street art and investigate the possibilities for a pop podium for (young) Delft artists.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Culture.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
12 apr. 2024
WQ
Burgwal 45-49
STIP, PvdA, Volt
De bierfabriek heeft haar deuren gesloten. STIP vindt deze locatie geschikt voor een poppodium. Er zijn ook erfpachtvoorwaarden op dit pand die om een culturele jongeren functie vraagt.
Asked
9 nov. 2023
M
Cultuur voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en aantrekkelijk
CU, Volt, STIP, GL
De motie vraagt om inzichtelijk te maken wat het kost om de culturele basis op orde te krijgen zoals beschreven in het BMC-rapport. En welke (co-)financierings mogelijkheden hiervoor zijn. Verder wil deze motie ook dat we kijken hoe we de culturele basis in de gehele regio kunnen versterken.
Passed
29 jun. 2023
M
Indexering van subsidies conform Consumenten Prijsindex CBS
CU, CDA, D66, STIP
De motie vraagt om bij de begroting uit te zoeken hoeveel het kost om de subsidies van culturele en maatschappelijke organisaties te indexeren volgens het CBS conform inflatie. Verder vraagt het om een financieel plan bij de evaluatie van het Cultuurkader in 2024.
Committed
4 apr. 2023
C
Onderzoeken of het Rietveld Theater de renovatie zelf kan uitvoeren
CDA, CU, STIP
Het Rietveld Theater moet gerenoveerd worden. Het oude pand aan het Rietveld is niet meer voldoende. Omdat de kosten veel hoger zijn dan verwacht, willen wij dat er ook gekeken wordt naar hoe het Rietveld de verbouwing zelf kan doen. De wethouder gaat hier binnenkort mee aan de slag!
Committed
4 apr. 2023
C
Tijdelijke huisvesting voor het Rietveld Theater
STIP, CU, GL
Omdat het gebouw van het Rietveld Theater een grote renovatie nodig heeft, kunnen zij tijdelijk geen gebruik maken van het gebouw en zitten ze tijdelijk in het Kabeldistrict. De permanente locatie duurt langer, waardoor het Rietveld langer tijdelijke huisvesting nodig heeft. Wij pleitten daarom dat de gemeente zich hiervoor inzet, zodat het Rietveld Theater niet tijdelijk dakloos wordt.
Committed
16 mrt. 2023
C
Ook kijken naar nieuwe locatie Rietveldtheater
STIP
Het Rietveldtheater wordt vernieuwd. Tot nu toe is er alleen gekeken naar renovatie, maar omdat die veel duurder uitpakt dan verwacht, willen we ook kijken of een andere locatie mogelijk is. Zo kunnen we het Rietveld een fijne, toekomstbestendige locatie bieden. Naar aanleiding van onze vragen heeft de wethouder dit ook toegezegd.
Committed
10 nov. 2022
M
Laat de Delftse popmotor weer draaien
STIP, D66, Volt, GL, PvdA
€50.000 te reserveren voor pop in Delft vanuit de OCW middelen van het Rijk
Passed
10 nov. 2022
A
Volwaardig onderzoek Delfts slavernijverleden
D66, CU, GL, STIP, Volt
Het budget voor onderzoek naar het Delftse slavernijverleden met € 32.000 te verhogen voor uitbreiding van het onderzoek.
Passed

Gerelateerde artikelen