DSC 5036

Portefeuille Work & Income

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Work makes people self-reliant, makes them feel valuable to society and is the best way out of poverty. That is why STIP focuses on this in its poverty policy. Even when someone is not working, he or she can make a contribution to society through voluntary work.

The municipality's communication and service provision about benefits and poverty policy must be innovated. It must be clear and simple to apply for benefits so that as few mistakes as possible are made. The biggest creditor of debtors is the government itself, so the municipality has to practise social collection.

In addition, we believe that debt assistance should be provided in a proactive, early stage approach. We also pay specific attention to young people, who are more vulnerable to debt. We do this by expanding the Youth Perspective Fund to help young people find a job free of debt and by providing information at schools.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Work & Income.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
9 nov. 2023
M
Social return en transparantie
OD, STIP
Informeren over de huidige en toekomstige rol van Social Return voor Delftenaren.
Committed
29 jun. 2023
A
Oprichting Delftse volwassenen fonds Sport & Cultuur
HvD, PvdA, GL, STIP
Het amendement vraagt om €351.000 vanuit de algemene reserve te besteden aan het volwassenen fonds sport en cultuur. Hiermee kunnen volwassenen die weinig te besteden hebben op kosten van de gemeente een abonnement bij een sportclub of cultuurvereniging afsluiten.
Passed
1 dec. 2022
M
Motie inkomenseis ZZP'ers voor toegang bijzondere bijstand
PvdA, CU, STIP, VVD
Om zoveel mogelijk ZZP'ers te helpen vragen we de wethouder om op verschillende manieren te laten kijken naar het inkomen van deze groep. Zo kunnen we iedereen die het nodig heeft helpen!
Committed
10 nov. 2022
M
Help jongeren uit de schulden
STIP, CU, D66, PvdA, Volt, CDA, HvD
Bij de Armoedenota met een voorstel te komen om het JongerenPerspektiefFonds door te zetten en uit te breiden;
Committed
3 okt. 2022
M
Eerlijke compensatie energiekosten
STIP, CU, CDA, PvdA
Studenten kunnen door deze motie, net als andere Delftse inwoners, aanspraak maken op financiële compensatie van de gemeente, als ze in geldnood zijn gekomen door de hoge energielasten. Ook kijken we hoe we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Meer weten? Lees hier het websitestukje
Passed
18 nov. 2021
M
Benut ruimte Participatiewet
CU, D66, STIP, CDA, SP, OD, GL
Mensen kunnen nauwelijks bijverdienen als ze in de bijstand zitten. Dit werkt demotiverend. We hebben de wethouder de opdracht gegeven om dit toch mogelijk te maken in Delft. Zo zorgen we dat werken loont!
Passed
4 nov. 2021
M
Verhogen Studietoeslag student met een beperking
STIP, D66, OD, PvdA, HvD, CDA
De motie draagt het college op met het Rijk in gesprek te gaan dat er voldoende middelen beschikbaar moeten worden gesteld om de studietoeslag student met een beperking te verhogen naar 300 euro per maand en zodra de wetgeving ingaat met een voorstel naar de raad te komen.
Passed
16 sep. 2021
WQ
Wetswijziging studietoeslag student met beperking
STIP
STIP vraagt of het college bereid is, met de wetswijziging 'studietoeslag voor student met beperking' in het vooruitzicht, op korte termijn de studietoeslag voor studenten met een medische beperking in Delft te verhogen van 150 euro naar minimaal 300 euro per maand.
Asked

Gerelateerde artikelen