0676CC4B-AC6C-4E5D-925F-C471A109D6F3 1 201 a

Portefeuille Youth

Commissie Sociaal Domein & Wonen

The broad portfolio of Youth is largely about education and youth care. STIP believes it is important that youth care is easily accessible and that we ensure that children with problems are helped as early as possible. In this way, we can prevent serious care as much as possible. Furthermore, we want an accessible and permanent consultation hour where young people can always go for advice on debts, bullying, diseases, sexual abuse or to get an anonymous pregnancy or STD test. In addition, information is provided at schools on the responsible use of drugs and alcohol, dealing with money, sexting and sexual orientation. As for education, the best way out of poverty is to find a job. STIP's goal is for every young person to leave school with a diploma that allows them to enter the labour market.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Youth.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
16 mei 2024
M
Participatie anno nu
STIP, Volt, SP
Jongeren online meer betrekken bij participatie.
Rejection
29 jan. 2024
WQ
Inzake jongerenparticipatie
STIP
STIP stelt vragen over hoe jongeren beter kan worden meegenomen in participatie, bijvoorbeeld door een jongerenraad.
Asked
12 sep. 2023
M
Het gezin aan zet
CU, CDA, PvdA, STIP
Te verkennen hoe het familiegroepsplan actief onderdeel kan worden in de Delftse aanpak van Jeugdhulp om tot meer passende jeugdzorg te komen.
Committed
10 nov. 2022
M
Help jongeren uit de schulden
STIP, CU, D66, PvdA, Volt, CDA, HvD
Bij de Armoedenota met een voorstel te komen om het JongerenPerspektiefFonds door te zetten en uit te breiden;
Committed
29 sep. 2022
C
Samenwerking MBO/HBO
STIP
Burgemeester Van Bijsterveldt geeft aan dat wethouder Schrederhof gaat kijken naar een verbetering van de samenwerking tussen gemeente en Mbo/HBO.
Committed
19 mei 2022
A
Tekstwijziging voorstel GGD
STIP
Corona heeft een grote invloed gehad op de seksuele ontwikkeling van jongeren. Dat leidt tot allerlei problemen (zie toelichting voorstel). Om ervoor te zorgen dat jongeren deze zomer, wanneer er weer meer kan, of in een volgende lockdown gewenste, veilige en lekkere seks hebben vragen we met deze aanvulling aandacht voor dit onderwerp.
Committed
4 nov. 2021
M
Kamers met Aandacht
CU, D66, OD, STIP, PvdA, GL
De motie draagt het college op om als gemeente, of via derden, werk te maken van het matchen van vraag en aanbod van jongeren en mensen die een deel van hun woning en hun tijd beschikbaar willen stellen, bijvoorbeeld via de stichting Kamers met Aandacht.
Passed
21 jan. 2021
C
Participatietraject scholen
STIP
Wethouder Van der Woude zegt toe de raad inzicht te geven in het doorlopen participatieproces (lijst met uitnodigingen en gesprekken) met bewoners en belanghebbenden in Tanthof. Lees hier het websitestukje
Committed

Gerelateerde artikelen