Geen onwettig online gebiedsverbod

De Delftse raad heeft afgelopen maart gedebatteerd over het veiligheidsplan. Voor STIP was een belangrijk onderdeel hiervan de bespreking over het inzetten van een online gebiedsverbod door de burgemeester. Een motie met D66 is hierover met een meerderheid aangenomen!

;((

We leven in een tijd waarin alles zich steeds meer digitaal afspeelt. Zo speelt rivaliserend en gewelddadig gedrag onder jeugdgroepen zich ook veel online af. Denk hierbij bijvoorbeeld aan groepen die elkaar online opjagen tot geweld in de fysieke wereld. Dit kan gebeuren via bijvoorbeeld drillrap. Het is lastig om controle te houden en deze groepen aan te pakken in de onlinewereld. Daarom heeft de gemeente aan het begin van het jaar aangegeven te willen kijken naar een online gebiedsverbod.

Met een online gebiedsverbod worden bepaalde sites of sociale media verboden voor iemand. Ook mag die persoon bijvoorbeeld geen bepaalde uitlatingen meer doen op het internet.

De aanpak van rivaliserende groepen speelt in meerdere steden. Andere steden kijken ook naar het experimenteren met een online gebiedsverbod, bijvoorbeeld in Utrecht. Echter heeft de rechter de burgemeester van Utrecht teruggefloten na het inzetten van dit verbod. Volgens de rechter was de beslissing in strijdt met de vrijheid van meningsuiting. Meerdere experts geven aan dat het inzetten van een online gebiedsverbod door een burgemeester een beperking is van de Grondwet.

Ook STIP ziet haken en ogen aan een online gebiedsverbod. Er wordt landelijk gewerkt aan wet en regelgeving voor het aanpakken van gewelddadige jeugdgroepen. Op dit moment is dat er nog niet. Om een betrouwbare overheid te zijn, moet de gemeente volgens STIP zich aan de wet houden. We kunnen niet wachten tot het bij de rechter ligt om erachter te komen dat iets niet mag.

Naast dat het inzetten dus juridisch heel wankel is, zien we meer problemen: STIP is ook kritisch op de waarborging van de privacy van burgers. Daarnaast is de effectiviteit van deze maatregel te betwijfelen. Op dit moment moet de gemeente gebruikmaken van huidige wet- en regelgeving om rivaliserende bendes aan te pakken. Zo mag online opruiing bijvoorbeeld sowieso al niet.

Samen met andere partijen hebben we een motie ingediend waarmee we de burgemeester oproepen om geen online gebiedsverbod in te voeren zolang hier geen wetgeving voor is. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen. De burgemeester kan in principe nog steeds de keuze maken een online gebiedsverbod in te zetten. Maar het is duidelijk dat we als gemeenteraad daar niet achter staan.

Wil je meer weten over het fenomeen online gebiedsverbod? Contacteer dan iemand van de portefeuille Veiligheid van STIP!