pasted image 0

Portefeuille Healthcare & Wellbeing

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Care and welfare covers a wide range of topics. Since the decentralisation of care, many more responsibilities have fallen to municipalities. As a result, there are many shortages in the care sector, but this also offers the opportunity to take a fresh look at care. STIP wants to give small care providers a chance, which will stimulate competition and innovation within the sector. We also want to give local providers and pilots the chance to come up with new ideas. In addition, we believe in a preventive approach, which allows us to get to the heart of the problems sooner.

Youth care is handled by STIP's Youth portfolio.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Healthcare & Wellbeing.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
9 mrt. 2023
M
Co-creatie met inwoners naar een inclusief Delft
CU, VVD, STIP, CDA, HvD, GL, PvdA, D66, OD, Volt
Binnenkort wordt de inclusieagenda opgesteld, nadat we dit als raad al jaren al willen. Zo wordt Delft voor mensen met een handicap inclusiever gemaakt. Wij vragen aan de wethouder om dit echt samen met de stad te doen, en ook al snel aan de slag gaat met manieren om Delft inclusiever te maken. We willen dat inclusief beleid niet óver bewoners, maar mét bewoners wordt gemaakt.
Passed
4 nov. 2021
M
Kamers met Aandacht
CU, D66, OD, STIP, PvdA, GL
De motie draagt het college op om als gemeente, of via derden, werk te maken van het matchen van vraag en aanbod van jongeren en mensen die een deel van hun woning en hun tijd beschikbaar willen stellen, bijvoorbeeld via de stichting Kamers met Aandacht.
Passed
11 mei 2021
M
Rijksgelden coronacrisis tbv kwetsbare groepen
CU, STIP
Door deze motie wordt er pro-actief gekeken naar het gebruiken van leegstaande panden als ontmoetingsplekken voor kwetsbare mensen.
Passed
30 mrt. 2021
M
Begrotingssaldo 2024 achter de hand
GL, SP, PvdA, D66, CDA, STIP, VVD
De motie vraagt het structureel begrotingssaldo in 2024 zoals dat uiteindelijk resteert in het Herstelplan na goedkeuring door de provincie beschikbaar te houden voor aanpassingen in de bezuinigingen van DOK en Delft voor Elkaar.
Passed
17 dec. 2020
M
Aan de slag met blockchain in de zorg
STIP, VVD, SP, OD, CDA, GS, SD
We gaan de mogelijkheden van Blockchain onderzoeken. Zo kunnen we administratieve lasten en fraude tegengaan, en de mensen op de vloer meer tijd geven voor waar het om draait: het leveren van zorg. Lees hier het websitestukje
Passed
17 dec. 2020
M
Concretisering acties and pilots in het sociaal domein
VVD, STIP, D66, GL
De motie draagt het college op om overzichtelijk weer te geven wanneer je welke gecalculeerde besparing van 4.3 miljoen denkt te realiseren voor de Participatiewet, Jeugd en de Wmo en de Raad te voorzien van een concreet tijdspad.
Committed
17 dec. 2020
M
Basisondersteuning niet-zelfredzame volwassenen en gezinnen
GL, STIP, PvdA
Na te gaan of er een kostenbesparing gerealiseerd kan worden door het bieden van een minimale langdurige basisondersteuning aan niet-zelfredzame volwassenen en gezinnen zonder of met een zwak sociaal netwerk om op een voor hen accepta bel niveau te kunnen functioneren en participeren met een veilige thuisbasis als absolute ondergrens.
Passed
17 dec. 2020
M
Technische innovaties; vrije keuze en transparantie
CDA, STIP
De motie vraagt om met een raadsvoorstel te komen met visie en keuzes voor het aankopen en implementeren van technische innovaties in het kader van langer en weer thuis.
Committed

Gerelateerde artikelen