Jongerenparticipatie: Een Stem voor de Toekomst

Bij STIP geloven we in de kracht van jongeren en hun potentieel om bij te dragen aan onze stad. We zien vaak dat participatie met jongeren achterloopt. Daarom hebben we onlangs een motie ingediend die gericht is op het vergroten van jongerenparticipatie. Onze motie had tot doel om jongeren meer te betrekken bij deze participatieprojecten.

fotobo

We stelden voor om niet alleen de traditionele participatiemethoden te gebruiken, maar ook te kijken naar innovatieve manieren, zoals online platforms waar jongeren gemakkelijk hun input kunnen geven op de plannen van de gemeente. Dit zouden we willen doen voor jongeren, door jongeren. Het idee is dat jongeren elkaar inspireren en motiveren om actief betrokken te zijn bij besluitvorming die hen direct beïnvloedt.

Het gaat tenslotte om de toekomst van deze jongeren, en het is belangrijk dat zij deze ook zelf kunnen vormgeven. Denk hierbij aan belangrijke projecten zoals het terrassenbeleid, mobiliteitsplannen en het beleid rondom vuurwerk. Jongeren kunnen creatieve input leveren die vaak leidt tot vernieuwende en duurzame oplossingen, maar toch halen we hier niet alles uit. Het zijn kansen die we als gemeente niet kunnen laten liggen.

Daarnaast hebben we het punt gemaakt dat het essentieel is om iedereen, en in het bijzonder jongeren, enthousiast te maken voor democratie. Het belang van democratie moeten we blijven benadrukken, zodat iedereen zich betrokken voelt en gehoord wordt. Daarnaast gaan de plannen over hen.

Hoewel de motie helaas niet is aangenomen, zijn we erin geslaagd om een belangrijk gesprek in de gemeenteraad te openen. We blijven benadrukken hoe waardevol het is om jongeren te betrekken bij besluitvorming.

We blijven verder werken aan meer mogelijkheden voor jongeren om actief deel te nemen en invloed uit te oefenen op het beleid dat hun toekomst vormt. Door te blijven pleiten voor zowel fysieke als online participatiemogelijkheden, hopen we een breder en inclusiever platform te bieden voor jongeren om hun ideeën en meningen te delen. Eerder schreven we al een stukje over SIDDER of onze motie om jongeren bij de energietransitie te betrekken!

Heb je ideeën of wil je meepraten over hoe we jongeren beter kunnen betrekken? Neem gerust contact met Bo op. We horen graag van je!