Een alternatieve invulling voor de jaarwisseling!

De invulling van de jaarwisseling ligt al tijden ter discussie. Een motie hierover, van onder andere STIP, is afgelopen raadsvergadering aangenomen! Hierin roepen we op om met de veiligheidsregio op te trekken richting een veilige jaarwisseling, en om samen met de stad te kijken naar hoe we deze op een andere manier kunnen invullen. Lees hier meer.

Vuurwerk in de stad

Wat STIP betreft is de zoektocht naar een alternatieve invulling van de jaarwisseling een logische stap. Overlast, schade aan de openbare ruimte, ongelukken, agressie tegen hulpverleners, milieuvervuiling zijn vele negatieve gevolgen van het gebruik van vuurwerk. Maar we erkennen ook het belang van een feestelijke jaarwisseling: daarom hebben we expliciet aan de motie toegevoegd, dat de gemeente met de stad in gesprek gaat. Zo kunnen we met de stad op zoek naar alternatieven die passen bij wat mensen willen.

Input uit de stad

Deze lijn sluit ook aan bij wat STIP aan input uit de stad heeft opgehaald. Voor het debat zijn we op verschillende manieren gaan ophalen wat Delft hiervan vindt. In story’s via onze social-media-kanalen, maar ook door fysiek de stad in te gaan en mensen aan te spreken. Daaruit konden we een duidelijke conclusie trekken. Het grootste gedeelte van de stad is voorstander voor een landelijk vuurwerkverbod. Verder wil een groot gedeelte van de stad de feestelijkheid van de jaarwisseling niet verliezen.

Andere invulling, hetzelfde feestje!

STIP heeft daarom duidelijk benoemd dat die twee dingen hand in hand zullen moeten gaan: we steunen een verbod, maar niet zonder dat er gekeken wordt naar wat er dan wél kan. We hebben zelf een aantal opties genoemd: een centrale vuurwerkshow, het geven van een dronehow (waar STIP zich tijd terug al hard voor maakte), of het specifiek aanwijzen van zones waar nog wel vuurwerk afgestoken mag worden. Met dat soort alternatieven erken je de wens voor een feestelijke jaarwisseling, maar ga je ook aan de slag met de negatieve effecten van vuurwerk. Een perfecte balans!

Wil je meer weten, meedenken of heb je vragen? Neem dan contact op met Thierry Cüppers!