Delftse Raad verbiedt meenemen van lachgas

Een meerderheid van de Delftse raad heeft ingestemd met een verbod van het meenemen de combinatie van lachgas en ballonen, zowel lopend, op de fiets als in de auto. STIP is kritisch en heeft tegen het voorstel gestemd.

8375

Het amendement van de ChristenUnie voegt het volgende artikel toe aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

Het is verboden op de weg, al dan niet in voertuigen als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die deel uitmaakt van een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gebied, lachgas te inhaleren of lachgas in combinatie met gebruiksvoorwerpen die inhalatie mogelijk maken bij zich te hebben.

Dit voorstel zorgt ervoor dat je in bepaalde delen van de stad geen lachgas en ballonnen in combinatie bij je mag hebben terwijl je je verplaatst. Lopend, fietsend of in de auto.

Wat vindt STIP?

Laat een ding duidelijk zijn: lachgas gebruiken in het verkeer (en zeker in de auto) is not done. Echter, met dit voorstel wordt het zelfs onmogelijk om lachgas mee te nemen en het vervolgens thuis op een verantwoorde manier te gebruiken. Dit vindt STIP te ver gaan. Daarom heeft STIP, samen met D66 en de VVD tegen het amendement gestemd.

Het voorstel redeneert dat deze manier van regulieren nodig is. "Rijden onder invloed is weliswaar strafbaar, maar de bewijslast is moeilijk omdat lachgas niet in het bloed kan worden aangetoond". Dan maar verbieden dat mensen lachgas mee mogen nemen dus.

Volgens STIP is dit een slechte manier van reguleren. Bovendien had er makkelijk een nuance gemaakt kunnen worden door alleen in de auto het meenemen te verbieden. Er is echter een bewuste keuze gemaakt om het meeneemverbod voor alle verkeersdeelnemers te laten gelden, zelfs voor voetgangers. Voor STIP voelt het daarom meer als een totaalverbod voor de openbare ruimte.

Vervolg

Helaas heeft een meederheid van de raad vóór het voorstel gestemd en daarom zal het amendement doorgevoerd worden in de APV. Het is echter nog onduidelijk in welke gebieden dit verbod zal gelden, omdat dit nader te bepalen is door het college van B&W. STIP zal kritisch zijn op de implementatie van dit amendement.

Wil je meer weten? Neem contact op met Marcel Harinck.