Coffeeshop The Game blijft open

Na overleg tussen de burgemeester, politie en justitie is besloten dat coffeeshop The Game weer open mag na een sluiting van 72 uur door een schietincident. STIP snapt deze beslissing goed, want wij vinden dat coffeeshops niet de dupe moeten zijn van geweld.

Coffeeshop The Game blijft open

Afgelopen maanden zijn er meerdere schiet- en granaat incidenten geweest in Delft. Altijd met directe sluiting van de zaak als gevolg. Ook andere steden hebben te maken met zulke incidenten, waarbij het sluiten van de onderneming het doel van de criminelen lijkt te zijn. Erg vervelend dus voor iedereen die betrokken is. Omwonenden, bezoekers, eigenaren, maar ook klanten zijn de dupe. Wat STIP betreft staat de veiligheid van onze inwoners voorop, tegelijkertijd moeten we ook aan het belang van de ondernemer denken.

STIP maakt zich hier al langer hard voor, en stelde daarom eind mei schriftelijke vragen [vragen, antwoorden] aan het college van burgemeester en wethouders. Als een Delftse ondernemer bedreigd wordt, is zijn veiligheid en die van de bezoekers van groots belang, maar niet het enige belang. Zo speelt ook het belang van de gebruiker, die nog steeds op een veilig adres cannabis moet kunnen kopen. Daarnaast speelt ook het belang van de onderneming, want door deze geforceerde sluiting ontstaat een flink verlies aan inkomsten. STIP vindt dat een Delftse ondernemer die bedreigd wordt ervan uit moet kunnen gaan dat de gemeente alles doet om hem bij te staan. Zo weten criminelen dat ze hier met geweld geen voet aan de grond zullen krijgen. We moeten namelijk voorkomen dat het beschieten van de panden van ondernemers loont.

Gelukkig staat STIP daarin niet alleen. Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft na overleg met politie en justitie besloten dat coffeeshop The Game weer open mag. Zij stelt:

"Gaandeweg ontstaat het beeld dat tijdelijke sluiting van een onderneming als reactie op een dergelijk incident, niet helpt. Sterker, de kans is groot dat daarmee het gedrag van de aanslagplegers juist beloond wordt, hetgeen uitlokt tot herhaling. Daarmee wordt de stad, in tegenstelling tot het beoogde doel van de maatregel, juist onveiliger. Naast het feit dat ik van mening ben dat crimineel gedrag nimmer beloond dient te worden, wil ik het gevaar van een impliciete uitnodiging tot herhaling voorkomen."

Daar kan STIP zich volledig in vinden. Wij zijn blij met dit optreden, dat waarde hecht aan de verschillende belangen in onze stad. Verder stelt de burgemeester:

'In beginsel ben ik dan ook voornemens, uitzonderingen daargelaten, bij dit type geweld niet langer over te gaan tot sluiting (behoudens zo nodig enkele dagen om de openbare orde/rust te herstellen).'

Veiligheid staat vanzelfsprekend op één. Met dit standpunt zorgen we dat gewelddadige criminelen geen voet aan de grond krijgen, beschermen we onze ondernemers en zorgen we dat onze inwoners via een veilige weg cannabis kunnen verkrijgen.

Wel zijn wij nog kritisch op het plaatsen van extra camera's. Wij vinden dat veiligheid en privacy goed moet worden afgewogen. STIP wil dat er eerst naar alternatieven wordt gekeken voordat camera's worden ingezet.


Benieuwd geworden naar de mening van STIP? Lees ons verkiezingsprogramma of neem contact op met Matthias Floor.