Sybren van der Velde

Ik ben Sybren van der Velde, in 2013 ben ik naar Delft gekomen om hier Bouwkunde te studeren. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in het zuidoosten van Friesland. Na mijn middelbare school heb ik als tussenjaar vijf maanden door Azië gereisd. Eenmaal in Delft aangekomen ben ik lid geworden bij studentenvereniging Sint Jansbrug. Hier heb ik verschillende commissies gedaan en drink ik nog graag een biertje.

In mijn eerste jaar ben ik meteen in aanraking gekomen met STIP. Ik wilde me graag maatschappelijk inzetten en op deze manier kon ik daadwerkelijk iets bijdragen aan Delft. Naarmate ik langer in Delft woon ben ik onze stad steeds mooier gaan vinden. Ik bewonder nog regelmatig de mooie gebouwen in het monumentale centrum of de innovaties die worden gedaan door de TU en ander kennisinstellingen.

Door mijn studie bouwkunde heb ik natuurlijk een interesse voor de gebouwen en openbare ruimte van Delft. Maar juist de mensen die er rondlopen maken de stad. In Delft zijn er zoveel mooie initiatieven die de stad levendig maken. Ik wil me inzetten voor deze initiatieven, zodat de stad ook echt gaat leven. Om Delft tot een stad te maken waar alle inwoners zich thuis kunnen voelen.

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Sybren van der Velde heeft ingediend of gekregen. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
11 jun. 2020
I
Duurzaam (ver)bouwen
STIP, D66, GL
Dit initiatiefvoorstel doet een aantal voorstellen zodat mensen hun huizen makkelijker kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld door te kijken naar duidelijke regels voor het verduurzamen van je huis. Het voorstel is unaniem aangenomen! Lees hier het websitestukje
Aangenomen
7 nov. 2019
M
Housing First
CU, STIP, GL, PvdA, D66
Het zorgconcept van 'Housing First' in te zetten als middel om daklozen met multiproblematiek het beste te helpen
Aangenomen
7 nov. 2019
M
Liever tijdelijke huisvesting dan leegstand
STIP, OD, PvdA, D66
De motie draagt aan het college op om te kijken naar plekken voor tijdelijke huisvesting voor jongeren en studenten. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
17 okt. 2019
SV
Samen investeren in duurzaamheid
STIP
STIP wil weten hoe de Gemeente Delft optimaal gebruik gaat maken van de verschillende budgetten die beschikbaar komen vanuit het Klimaatakkoord.
Gesteld
26 sep. 2019
M
Eenzaamheid versus 100 tablets
CU, CDA, VVD, STIP, SP, SD, D66
Deze motie draagt het colleg op om het geld wat beschikbaar is voor eenzaamheidbestrijding niet zomaar uit te geven aan tablets voor ouderen, maar breder in te zetten.
Toegezegd
11 jul. 2019
M
Wonen het antwoord tegen eenzaamheid
STIP, CDA, CU, GL
De motie vraagt het college om ervoor te zorgen dat er meer innovatieve vormen van wonen en zorg in Delft gebruikt worden.
Toegezegd
27 jun. 2019
A
Huisvestingsverordening Delft 2019
STIP
Zorgen dat woongroepen niet worden geschrapt en er niet wordt toegevoegd. Zie: https://www.stipdelft.nl/actueel/samenwonen-of-toch-nog-even-samen-wonen/
Verworpen
16 mei 2019
A
Sneltoetscriteria zonnepanelen
STIP, GL, CU
Uitspreken dat het wenselijk is als er panelen op daken worden gelegd die matchen bij de kleur van het dak, in plaats van alleen voorkeur voor zwarte panelen.
Aangenomen

Geschreven artikelen