STIP vraagt om actie op wonen

De woningmarkt in Delft is krap. Gisteravond diende STIP bij de begrotingsbespreking twee moties in over wonen, één voor tijdelijke huisvesting voor jongeren en studenten, en één om huisjesmelkers aan te pakken. Beide moties zijn met een ruime meerderheid door de raad aangenomen!

fototijdelijkewoningenhuurteam

Sybren en Marcel bij braakliggend terrein.

Liever tijdelijke huisvesting dan leegstand

Steeds meer mensen willen in Delft wonen, dat is te merken op de woningmarkt. Delft wil nog 15.000 woningen bijbouwen, maar het duurt nog even voordat die er staan. Om de tekorten van nu aan te pakken vroeg STIP tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor 2020 om actie te ondernemen op de woningmarkt. “Er staan op lange termijn veel woningen in Delft gepland in bijvoorbeeld de Spoorzone. Maar op de huidige lege vlakte daar kun je niet wonen. Daarom moeten we nu kijken hoe we zo snel mogelijk woningen kunnen realiseren.” Aldus raadslid Sybren van der Velde. STIP diende samen met Onafhankelijk Delft, de PvdA en D66 een motie in om te kijken naar tijdelijke huisvesting voor jongeren en studenten. Van der Velde: “Het is voor deze groepen nu bijna onmogelijk om een woning te vinden in Delft. Deze groepen zijn vaak nog flexibel in hun woningvraag, waardoor tijdelijke woningen een goede oplossing voor hen kan zijn”. De motie is met een ruime meerderheid van de raad aangenomen bij de begrotingsbehandeling.

STIP wil kijken naar geschikte locaties voor deze tijdelijke woningen. De resultaten moeten dan gedeeld worden met woningcorporaties en de taskforce studentenhuisvesting, om zo snel mogelijk met concrete projecten te komen voor de realisatie van tijdelijke woningen voor jongeren en studenten.

Huurteam Delft

Dan de volgende motie, Huurteam Delft. In steden met een krappe woningmarkt zijn er vaak misstanden in de huursector. Huisbazen vragen vaak te hoge huurprijzen of er is sprake van achterstallig onderhoud. Ook Delft kampt met dit probleem. “Er zijn tal van voorbeelden in Delft te vinden waar huurders een flinke huurverlaging hebben gekregen na uitspraak van de Huurcommissie omdat de woning te klein of te slecht onderhouden was voor wat ze ervoor betaalden.” aldus raadslid Marcel Harinck. Harinck: “Bijvoorbeeld bij een woning in de Choorstraat, waar de huur van € 845 naar € 476,44 werd verlaagd na uitspraak van de Huurcommissie.”

Om dit probleem aan te pakken diende STIP, samen met de SP, de ChristenUnie, de PvdA en GroenLinks, de motie Huurteam Delft in, welke door een ruime meerderheid van de raad is aangenomen. Een huurteam biedt huurders van particuliere woningen een laagdrempelig aanspreekpunt waar zij terecht kunnen met hun vragen en zorgen over hun huurwoning. Harinck: “Het huurteam moet als doel hebben om zo veel mogelijk huurders van particuliere huurwoningen te informeren over hun rechten, zodat Delft eerlijke huurprijzen in de stad kent en huisjesmelkers aanpakt”.

In andere steden zijn er mooie voorbeelden waarbij een huurteam, ondersteund door de Gemeente, veel heeft kunnen bereiken. Het huurteam van Utrecht heeft in 2018 in 94 procent van de gevallen die ze controleerden één of meer misstanden geconstateerd, zoals een te hoge huur of te hoge servicekosten. De totaal gerealiseerde huurverlaging in 2018 was € 552.502. Utrechtse huurders betaalden in 2018 gemiddeld € 155 per maand te veel. Ook in Delft kan dit enorm gaan schelen in de kosten voor huurders van particuliere woningen.

Heb jij nog vragen over de plannen voor tijdelijke huisvesting? Vraag het Sybren van der Velde!
Heb jij nog vragen over het Huurteam Delft? Vraag het Marcel Harinck!