Sybren van der Velde

Ik ben Sybren van der Velde, in 2013 ben ik naar Delft gekomen om hier Bouwkunde te studeren. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in het zuidoosten van Friesland. Na mijn middelbare school heb ik als tussenjaar vijf maanden door Azië gereisd. Eenmaal in Delft aangekomen ben ik lid geworden bij studentenvereniging Sint Jansbrug. Hier heb ik verschillende commissies gedaan en drink ik nog graag een biertje.

In mijn eerste jaar ben ik meteen in aanraking gekomen met STIP. Ik wilde me graag maatschappelijk inzetten en op deze manier kon ik daadwerkelijk iets bijdragen aan Delft. Naarmate ik langer in Delft woon ben ik onze stad steeds mooier gaan vinden. Ik bewonder nog regelmatig de mooie gebouwen in het monumentale centrum of de innovaties die worden gedaan door de TU en ander kennisinstellingen.

Door mijn studie bouwkunde heb ik natuurlijk een interesse voor de gebouwen en openbare ruimte van Delft. Maar juist de mensen die er rondlopen maken de stad. In Delft zijn er zoveel mooie initiatieven die de stad levendig maken. Ik wil me inzetten voor deze initiatieven, zodat de stad ook echt gaat leven. Om Delft tot een stad te maken waar alle inwoners zich thuis kunnen voelen.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle moties, amendementen of toezeggingen die Sybren van der Velde heeft ingediend of gekregen. Voor een overzicht van alle moties, amendementen of toezeggingen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
Jun 11, 2020
I
Duurzaam (ver)bouwen
STIP, D66, GL
Dit initiatiefvoorstel doet een aantal voorstellen zodat mensen hun huizen makkelijker kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld door te kijken naar duidelijke regels voor het verduurzamen van je huis. Het voorstel is unaniem aangenomen! Lees hier het websitestukje
Aangenomen
Nov 7, 2019
M
Housing First
CU, STIP, GL, PvdA, D66
Het zorgconcept van 'Housing First' in te zetten als middel om daklozen met multiproblematiek het beste te helpen
Aangenomen
Nov 7, 2019
M
Liever tijdelijke huisvesting dan leegstand
STIP, OD, PvdA, D66
De motie draagt aan het college op om te kijken naar plekken voor tijdelijke huisvesting voor jongeren en studenten. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
Sep 26, 2019
M
Eenzaamheid versus 100 tablets
CU, CDA, VVD, STIP, SP, SD, D66
Deze motie draagt het colleg op om het geld wat beschikbaar is voor eenzaamheidbestrijding niet zomaar uit te geven aan tablets voor ouderen, maar breder in te zetten.
Toegezegd
Jul 11, 2019
M
Wonen het antwoord tegen eenzaamheid
STIP, CDA, CU, GL
De motie vraagt het college om ervoor te zorgen dat er meer innovatieve vormen van wonen en zorg in Delft gebruikt worden.
Toegezegd
Jun 27, 2019
A
Huisvestingsverordening Delft 2019
STIP
Zorgen dat woongroepen niet worden geschrapt en er niet wordt toegevoegd. Zie: https://www.stipdelft.nl/actueel/samenwonen-of-toch-nog-even-samen-wonen/
Verworpen
May 16, 2019
A
Sneltoetscriteria zonnepanelen
STIP, GL, CU
Uitspreken dat het wenselijk is als er panelen op daken worden gelegd die matchen bij de kleur van het dak, in plaats van alleen voorkeur voor zwarte panelen.
Aangenomen
Feb 21, 2019
M
Jongeren uit de schulden
STIP, OD
Er wordt gekeken naar een verdere uitbreiding van het Jongeren Perspectief Fonds en de communicatie hierover naar jongeren wordt verbeterd.
Toegezegd

Geschreven artikelen