Portefeuille Zorg & Welzijn

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Onder zorg en welzijn valt een scala aan onderwerpen. Sinds de decentralisatie van de zorg zijn er veel meer verantwoordelijkheden bij de gemeente komen te liggen. Er zijn hierdoor veel tekorten in de zorg, maar dit biedt ook de mogelijkheid om opnieuw naar de zorg te kijken. Zo wil STIP kleine zorgaanbieders ook een kans geven, waardoor concurrentie en innovatie binnen de sector gestimuleerd worden. Ook willen we lokale aanbieders en pilots de kans geven om met nieuwe ideeën te komen. Daarnaast geloven we in een preventieve aanpak, waardoor we eerder bij de kern van problemen komen.

Jeugdzorg wordt bij STIP behandeld door portefeuille Jeugd.