Samenwonen of toch nog even samen wonen?

Gezellig met je vrienden in één huis wonen, net als de cast van Friends. Wat STIP betreft de oplossing voor het woningtekort, maar als het aan het college ligt kan het alleen met een peperdure vergunning.

friends

De Omzettingsvergunning

In november 2017 is de omzettingsvergunning in Delft ingevoerd, waarbij je een vergunning nodig hebt om een woning om te zetten in meerdere kamers die los verhuurd kunnen worden, zoals dat vaak bij een studentenhuis gebeurt. Destijds heeft STIP ingestemd met deze vergunning, maar had hier wel een aantal kritische kanttekeningen bij.

Nu ligt er de tussentijdse evaluatie, die twee dingen aan de vergunning wil wijzigen:

  1. Het schrappen voor de uitzondering voor woongroepen en het aanscherpen van de hospitaregeling in de huisvestingsverordening
  2. Het wijzigen naar vergunning op naam, in plaats van het zetten van de vergunning op adres.

Het schrappen van woongroepen en het aanscherpen van de hospitaregeling wordt ingezet via de nieuwe huisvestingsverordening, welke 27 juni wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering. Wat STIP daarin wil veranderen wordt uitgelegd in dit bericht. De volledige evaluatie wordt over twee weken besproken, daar zullen we tegen die tijd ook over berichten.

Huisvestingsverordening

De huisvestingsverordening regelt wie waar mag wonen, bijvoorbeeld door middel van kaders voor sociale huur. Hierin staat ook voor welke woningen een omzettingsvergunning nodig is en voor welke woningen een uitzondering op de vergunning geldt.

Hospitaverhuur en woongroepen zijn momenteel uitzonderingen op de omzettingsvergunning, waarbij wel mensen uit meerdere huishoudens in één huis kunnen wonen zonder een omzettingsvergunning. Bij hospitaverhuur mag de hoofdbewoner kamers verhuren aan maximaal twee personen. Het college stelt in deze nieuwe huisvestingsverordening voor om de hospitaregeling alleen nog toe te staan als de eigenaar-bewoner exclusief 50% van de woning gebruikt. Daarnaast wil het college de uitzondering voor woongroepen schrappen, waardoor ook woongroepen een omzettingsvergunning aan zullen moeten vragen. Dat houdt in dat de woning aan alle voorwaarden moet voldoen, én dat de eigenaar €1.450 moet betalen aan vergunningskosten, met daarbovenop nog kosten voor de benodigde onderzoeken.

Deze beide wijzigingen stelt het college voor om misbruik tegen te gaan, echter zijn er geen enkele cijfers over hoeveel woningen op deze manier zijn verhuurd in Delft, ook niet na expliciet navragen door STIP. Daarmee weten we niet of we hiermee een gewenste verandering inzetten, of dat we vooral de ongewenste effecten ervan hebben.

Hospitaregeling

Met de nieuwe huisvestingsverordening mogen bij een ‘duurzaam gemeenschappelijk huishouden’ maximaal twee mensen extra inwonen, maar de eigenaar moet het huishouden minimaal 50% exclusief bewonen. Een hospita mag dus nog een kamer onderverhuren, zolang de verhuurder maar minimaal de helft van de woning zelf gebruikt.

STIP is tegen deze verandering, de jurisprudentie laat namelijk zien dat je niet zomaar een duurzaam gemeenschappelijk huishouden bent, je moet daarvoor bewijzen dat je de intentie hebt om lang samen te blijven wonen. STIP vindt dat we gemeenschappelijk gebruik en ontmoeting juist moeten stimuleren. Bovendien is het natuurlijk ook heel gezellig om ’s avonds samen te eten of te Netflixen

Woongroepen

Het vergunning plichtig maken van woongroepen werpt vele drempels op, door de strenge eisen die aan de omzettingsvergunning kleven. Naast de lege kosten van €1.450 betekent de vergunningplicht dat woongroepen zich alleen nog kunnen vestigen in panden met een waarde onder de €265.000, ze een duur geluidsonderzoek moeten doen én door de leefbaarheidstoets moeten komen. Dit laatste blijkt lastig, aangezien daar tot nu toe maar 4 van de 10 aanvragen sinds de invoering door zijn goedgekeurd. Drie starters die samen willen wonen worden hierdoor erg belemmerd, maar ook een groep van vijf ouderen die gezamenlijk willen wonen en voor elkaar zorgen.

Wat vindt STIP?

Er zijn afgelopen jaar tien omzettingsvergunningen aangevraagd, waarvan er vier zijn verleend. STIP vindt het kwalijk dat we via deze regels het steeds moeilijker maken om gemeenschappelijk te gaan wonen. Gemeenschappelijk wonen heeft namelijk veel voordelen en wordt steeds populairder. Het is goed tegen eenzaamheid en zorgt ervoor dat de schaarse woningvoorraad optimaal gebruikt wordt. Gemeenschappelijk wonen wordt dan ook als doel gezien in veel visies, zoals de gemeentelijke woonvisie en de woonagenda. Tegelijkertijd gaat de gemeente dit nu tegen door het moeilijker te maken en extra drempels op te werpen. STIP vindt dat starters die gezamenlijk willen wonen en ouderen die langer zelfstandig blijven door elkaar te ondersteunen, een gewenste ontwikkeling is die gestimuleerd moet worden in plaats van deze te vermoeilijken. Ook vindt STIP dat bewoners hun ouders in huis moeten kunnen nemen indien zij dat wensen, omdat dit de maatschappij uiteindelijk veel zorg bespaart.

Heb je nog vragen over woongroepen of de omzettingsvergunning, kom dan een keer koffie drinken in het gezellige huis van Sybren van der Velde.