Portefeuille Jeugd

Commissie Sociaal Domein & Wonen

De brede portefeuille Jeugd gaat grotendeels over onderwijs en jeugdzorg. STIP vindt het belangrijk dat de Jeugdzorg laagdrempelig is en dat we zorgen dat kinderen met problemen zo vroeg mogelijk worden geholpen. Hiermee voorkomen we zo veel mogelijk zware zorg. Verder willen wij een laagdrempelig en vast spreekuur waar jongeren altijd terecht kunnen voor advies over schulden, pesten, ziektes, seksueel misbruik of om een anonieme zwangerschaps- of SOA-test te krijgen. Daarnaast wordt er op scholen voorlichting gegeven over het verantwoord gebruik van drugs en alcohol, omgaan met geld, sexting en seksuele geaardheid. Wat betreft het onderwijs, de beste weg uit armoede is het vinden van een baan. Het doel voor STIP is dat elke jongere de school verlaat met een diploma waarmee je de arbeidsmarkt op kan.

Gerelateerde artikelen