0676CC4B-AC6C-4E5D-925F-C471A109D6F3 1 201 a

Portefeuille Jeugd

Commissie Sociaal Domein & Wonen

De brede portefeuille Jeugd gaat grotendeels over onderwijs en jeugdzorg. STIP vindt het belangrijk dat de Jeugdzorg laagdrempelig is en dat we zorgen dat kinderen met problemen zo vroeg mogelijk worden geholpen. Hiermee voorkomen we zo veel mogelijk zware zorg. Verder willen wij een laagdrempelig en vast spreekuur waar jongeren altijd terecht kunnen voor advies over schulden, pesten, ziektes, seksueel misbruik of om een anonieme zwangerschaps- of SOA-test te krijgen. Daarnaast wordt er op scholen voorlichting gegeven over het verantwoord gebruik van drugs en alcohol, omgaan met geld, sexting en seksuele geaardheid. Wat betreft het onderwijs, de beste weg uit armoede is het vinden van een baan. Het doel voor STIP is dat elke jongere de school verlaat met een diploma waarmee je de arbeidsmarkt op kan.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Jeugd.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
12 sep. 2023
M
Het gezin aan zet
CU, CDA, PvdA, STIP
Te verkennen hoe het familiegroepsplan actief onderdeel kan worden in de Delftse aanpak van Jeugdhulp om tot meer passende jeugdzorg te komen.
Toegezegd
10 nov. 2022
M
Help jongeren uit de schulden
STIP, CU, D66, PvdA, Volt, CDA, HvD
Bij de Armoedenota met een voorstel te komen om het JongerenPerspektiefFonds door te zetten en uit te breiden;
Toegezegd
29 sep. 2022
T
Samenwerking MBO/HBO
STIP
Burgemeester Van Bijsterveldt geeft aan dat wethouder Schrederhof gaat kijken naar een verbetering van de samenwerking tussen gemeente en Mbo/HBO.
Toegezegd
19 mei 2022
A
Tekstwijziging voorstel GGD
STIP
Corona heeft een grote invloed gehad op de seksuele ontwikkeling van jongeren. Dat leidt tot allerlei problemen (zie toelichting voorstel). Om ervoor te zorgen dat jongeren deze zomer, wanneer er weer meer kan, of in een volgende lockdown gewenste, veilige en lekkere seks hebben vragen we met deze aanvulling aandacht voor dit onderwerp.
Toegezegd
4 nov. 2021
M
Kamers met Aandacht
CU, D66, OD, STIP, PvdA, GL
De motie draagt het college op om als gemeente, of via derden, werk te maken van het matchen van vraag en aanbod van jongeren en mensen die een deel van hun woning en hun tijd beschikbaar willen stellen, bijvoorbeeld via de stichting Kamers met Aandacht.
Aangenomen
21 jan. 2021
T
Participatietraject scholen
STIP
Wethouder Van der Woude zegt toe de raad inzicht te geven in het doorlopen participatieproces (lijst met uitnodigingen en gesprekken) met bewoners en belanghebbenden in Tanthof. Lees hier het websitestukje
Toegezegd
17 dec. 2020
M
Concretisering acties and pilots in het sociaal domein
VVD, STIP, D66, GL
De motie draagt het college op om overzichtelijk weer te geven wanneer je welke gecalculeerde besparing van 4.3 miljoen denkt te realiseren voor de Participatiewet, Jeugd en de Wmo en de Raad te voorzien van een concreet tijdspad.
Toegezegd
10 dec. 2020
T
Cofinanciering onderwijshuisvesting
STIP
Wethouder Van der Woude zegt toe de mogelijkheden van cofinanciering, zoals dat in Breda gebeurt, te onderzoeken.
Toegezegd

Gerelateerde artikelen