Daylam Dag

Mijn naam is Daylam Dag. Toen ik een aantal jaren geleden voor de tweede keer in mijn leven voet zette in Delft, had ik nooit durven dromen dat ik op het punt zou staan waar ik nu sta en de persoon zou zijn die ik nu ben. Ik heb ontzettend veel aan Delft te danken!

Het begon met een groep gezellige huisgenoten en een studie Bouwkunde aan de TU waar ik mijn ei in kwijt kon. Nog geen jaar later kwam daar een studentenvereniging bij, D.S.V. Sint Jansbrug werd een tweede thuis. Tussendoor kwam natuurlijk ook STIP voorbij, een lokale partij waar ik mezelf helemaal op mijn plek voelde en me weer van een andere kant kon laten zien.

Delft heeft mij geleerd kansen te zien en kansen te pakken. Delft heeft mij geleerd om ambitieus te zijn, initiatief te durven nemen en uitdagingen te zien in dingen waar je in eerste instantie tegenop kijkt. Onze prachtige stad heeft elke inwoner, student of niet student, ongelooflijk veel te bieden!

Mijn doel is om iedere Delftenaar het podium te bieden zichzelf te ontplooien en zichzelf op de kaart te zetten. Dit varieert van het creëren van banen voor alle sectoren tot het faciliteren van woonruimte voor de afgestudeerde student en van het bruisen van de binnenstad tot het realiseren van veilige fietsroutes voor iedereen. Daarnaast wil ik mijn bouwkundige achtergrond en interesse in vastgoed inzetten om de woonvoorzieningen in Delft te verbeteren.

Het is voor mij tijd om het pakken van kansen in te wisselen voor het creëren van kansen voor alle inwoners van Delft. Het enige wat u dan nog hoeft te doen, is die gecreëerde kansen met beide handen aangrijpen en dan staat onze stad er elk keer weer een stukje beter voor!

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Daylam Dag heeft ingediend of gekregen. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
30 sep. 2021
SV
Problematiek huisvesting internationale studenten
STIP
STIP vraagt het college in gesprek te gaan met de TU Delft over de schrijnende woonsituatie van internationale studenten en de huisvesting op korte termijn te verbeteren.
Gesteld
21 sep. 2021
T
Voortgang voorzieningen op de campus terugkoppelen naar de raad
STIP
De Wethouder zegt toe de verdere ontwikkeling van de campus, inclusief het faciliteren van voldoende stedelijke voorzieningen, terug te koppelen naar de raad
Toegezegd
16 sep. 2021
SV
Wetswijziging studietoeslag student met beperking
STIP
STIP vraagt of het college bereid is, met de wetswijziging 'studietoeslag voor student met beperking' in het vooruitzicht, op korte termijn de studietoeslag voor studenten met een medische beperking in Delft te verhogen van 150 euro naar minimaal 300 euro per maand.
Gesteld
8 jul. 2021
T
In beeld brengen kosten regionaal Huurteam
STIP
Wethouder Schrederhof zegt toe de kosten van deelname aan een huurteam in beeld te brengen.
Toegezegd
4 feb. 2021
T
Nieuw, jong lid Investeringscommissie Fonds 2040
STIP
Wethouder Brandligt zegt toe dat het stemrecht van het toegevoegd jonger lid van de investeringscommissie in 2022 met de commissie zal worden besproken.
Toegezegd
10 dec. 2020
T
Cofinanciering onderwijshuisvesting
STIP
Wethouder Van der Woude zegt toe de mogelijkheden van cofinanciering, zoals dat in Breda gebeurt, te onderzoeken.
Toegezegd
24 sep. 2020
T
Rapporteren percentage Scheefwoners
STIP
Wethouder Schrederhof zegt toe jaarlijks het percentage scheefwoners in Delft als onderdeel van een bestaande periodieke rapportage te rapporteren aan de raad.
Toegezegd

Geschreven artikelen