Meer kansen voor starters!

Twee moties van STIP zijn aangenomen! De moties zorgen voor meer kans op een woning voor Delftse starters en jongeren. Dit doen we door werk te maken van woningdelen én naast de wachtlijsten van woningcorporaties op andere manieren woningen te verdelen door bijvoorbeeld loting. Zo helpen we jou sneller aan een woning. Hoe? Lees hieronder verder.

Daylam Dag Gemeente Delft

Woningdelen heeft de toekomst

Het college geeft vaak aan woningdelen te willen stimuleren, zoals ook in de concept Woonvisie. Echt werk van gemaakt is er nog niet. De eerste motie van STIP en de ChristenUnie zet daarom actief in op friendscontracten bij woningcorporaties. Een friendscontact is een woonvorm waarbij meerdere huishoudens samen één woning delen met één gezamenlijk huurcontract. Ideaal als je na jouw studie samen met vrienden wil wonen! Naast het op korte termijn creëren van extra woningen heeft deze woonvorm nog meer voordelen. Uit onderzoek van Platform 31 (pagina 39, figuur 6) blijkt dat het stimuleren van friendscontracten de meest impactvolle, lokale maatregel is om bestaande woningen beter te benutten. Verder gaat het eenzaamheid tegen door mensen samen te laten wonen. Ook andere vormen van woningdelen hebben al deze voordelen. Daarom draagt de motie op om actief te zoeken naar andere vormen van woningdelen naast friendscontracten. Al met al meer dan genoeg reden om keihard aan de slag te gaan met woningdelen in Delft!

Woningen eerlijker verdelen

Met de tweede motie maakt Delft werk van alternatieve manieren om woningen te verdelen. Waarom wil STIP dit? Op dit moment verdelen woningcorporaties woningen op basis van inschrijfduur door middel van een wachtlijst. Hoe langer je op de wachtlijst staat, hoe makkelijker je een woning krijgt als je reageert. Dat is over het algemeen een eerlijk systeem. Ben je echter starter of jongere dan neem je het op tegen mensen die 5-10 jaar op de wachtlijst staan. Starters op de woningmarkt hebben zo geen perspectief op een woning. Dat moet snel anders en eerlijker vindt STIP!

Sinds juni van dit jaar is het mogelijk om in Delft tot maximaal 10% van de vrijgekomen sociale woningen anders te verdelen. Dit is namelijk vastgesteld in de Huisvestingsverordening 2023 mede dankzij een motie van STIP in 2021. Bij het vaststellen van de verordening sprak de raad zich al uit om aan de slag te gaan met woningloten (zie pagina 6, wens 12). Loting is namelijk één zo’n alternatieve manier om te verdelen en veel andere gemeenten, zoals Utrecht, passen het al succesvol toe. Dat werkt zo: Bij verlote woningen maken actieve, urgente woningzoekenden evenveel kans als mensen op de wachtlijst. Door een klein percentage te verloten, geven we jongeren en starters iets meer kans op een woning. Dat doen we nu nog niet. In 2022 is in Delft namelijk een bijzonder laag percentage van 0,5% van de vrijgekomen woningen verloot. De motie van STIP en ChristenUnie draagt daarom op om afspraken met woningcorporaties te maken over een minimumpercentage van 5%. Zo leiden andere manieren van verdelen direct tot woningen voor Delftse jongeren en starters.

Vervolg op de moties

Komende week staan de eerste gesprekken van gemeente, corporaties en huurdersraden al op de planning. STIP is blij dat onze moties daar gelijk op tafel liggen. In december tekent de gemeente de Prestatieafspraken 2024 en de raad krijgt deze in januari toegestuurd. We hebben er vertrouwen in dat de Wethouder stevige afspraken met woningcorporaties maakt over woningdelen en alternatieve manieren om woningen te verdelen. Mocht dit niet gelukt zijn, komt STIP daar in januari 2024 scherp op terug.

Heb jij nog vragen over onze moties of nog gave ideeën voor Wonen in Delft? Stuur Lisanne, Sophie, Jan of Daylam een berichtje! Ook kent STIP een Werkgroep Wonen om bij aan te sluiten. Ongeveer eens per maand zitten we samen om na te denken over Wonen in Delft. Wie weet zien we je snel!