Samenwonen prioriteit nummer 1!

Vorige week diende STIP samen met onder andere de ChristenUnie een motie in om meer studentenhuizen te bouwen. Deze werd unaniem aangenomen! Waarom deze motie? Op dit moment worden er alleen studio's gebouwd. Reden? Het is onaantrekkelijk voor ontwikkelaars om studentenhuizen te bouwen. Met de motie maakt STIP samenwonen weer prioriteit nummer 1!

Studentenkamer

Onaantrekkelijk voor ontwikkelaars

Je vraagt je vast af: Waarom is het zo aantrekkelijk voor ontwikkelaars om studio's te bouwen? Dat vroeg STIP zich ook af. Kort gezegd: Landelijke regelgeving gooit roet in het eten voor studentenhuizen. Twee zaken zijn hier de voornaamste boosdoener. Ten eerste kan een ontwikkelaar van studentenhuisvesting, zoals DUWO in Delft, alleen huurtoeslag ontvangen bij de bouw van studio’s. Ten tweede onderwaardeert het zogenaamde Woning Waardering Stelsel (WWS) onzelfstandige woningen. Het stelsel kent studio’s meer punten toe, waardoor de maximaal gevraagde huurprijs veel hoger ligt. Het ontbreken van inkomsten uit huurtoeslag in combinatie met een lagere maximale huurprijs maakt het voor ontwikkelaars onverstandig om studentenhuizen te bouwen. STIP wil dat de regering de structurele onderwaardering van samenwonen zo snel mogelijk rechtzet. Samenwonen stimuleert écht ontmoeting en gaat eenzaamheid écht tegen!

Échte woonkamers voor onzelfstandige studenteneenheden

Uiteindelijk heeft de motie van STIP het college tot drie dingen opgedragen. Als eerste, stuurt STIP de Wethouder naar de minister om samenwonen beter te gaan waarderen. Daarnaast blijft het essentieel om met de woningcorporaties in gesprek te blijven. STIP vindt dat de maatschappelijke voordelen van samenwonen constant benadrukt moeten worden. Tenslotte willen we dat samenwonen ook écht samenwonen is. STIP zag namelijk dat woningcorporatie DUWO een nieuw concept aan het ontwikkelen is: het STING concept.

Oplossing gevonden?

Het STING concept is een combinatie van één gemeenschappelijke ruimte en meerdere studio’s. STIP concludeert hieruit dat DUWO haar best doet de bouw ‘onzelfstandige eenheden’ toch aantrekkelijk te maken. Echter moet dit concept uiteindelijk geen verkapte vorm van studio’s bouwen blijken te zijn. STIP vroeg de Wethouder deze zorg weg te nemen. In de commissievergadering werd ons toegezegd dat DUWO gevraagd wordt de uiteindelijke uitwerking van het STING concept naar de raad te sturen. Daar bovenop heeft STIP in de aangenomen motie opgenomen alleen van een studentenhuis te spreken als er minimaal één gezamenlijk woonkamer en/of keuken bij zit. Dit maakt dat een vorm van studio’s met alleen een gezamenlijke wasserette nooit als studentenhuis mag worden gerekend.

Nu echt aan de slag

De unaniem aangenomen motie én toezegging van de Wethouder nemen een deel van onze zorgen weg. Echter staat er nog steeds alleen maar het bouwen van studio's op de planning. De oproep van STIP is daarom: Bouw studentenhuizen om écht samen te wonen! In de prestatieafspraken is gelukkig al opgenomen dat DUWO een verhouding van 50/50 tussen studio en samenwonen gaat hanteren. Nu moeten deze ambities nog worden omgezet in concrete bouwplannen. STIP wil dat we nu écht aan de slag gaan! Enthousiast geworden over onze inzet? Of wil je weten wat STIP nog meer voor jou betekent? Zoek contact met Daylam Dag.