Kamers voor Delftse jongeren!

Delftse jongeren komen moeilijk aan een woning. STIP is daarom blij dat de gemeente Delft samen met de regio aan de slag gaat met Kamers met Aandacht! Dit concept komt voort uit een motie mede-ingediend door STIP. Kamers met aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben en deze willen verhuren aan een jongere. Een prachtig concept!

Ida Thema Wonen

Kamers met aandacht?

Maar wat houdt Kamers met Aandacht nu precies in? In principe kan elke Delftenaar een ‘kamer’ beschikbaar stellen aan een jongere. Hiervoor is bijna elke woonruimte geschikt. Wel moet de kamer minimaal één jaar verhuurd worden en de huurprijs voldoen aan het advies van de landelijke huurcommissie. Verder is Kamers met aandacht bedoeld voor jongeren die nog niet helemaal zelfstandig kúnnen wonen. Een persoonlijke hulpverlener begeleidt de jongere. Tot het moment dat de jongere op eigen benen kan staan, blijft de hulpverlener in beeld.

Om bovenstaande reden is een zorgvuldige match tussen jongere en verhuurder belangrijk. Een waardevol aspect is dat de jongere vanuit begeleider en huisgenoten persoonlijke aandacht krijgt. Met deze werkwijze heeft de jongere niet alleen een dak boven het hoofd, maar ook begeleiding naar zelfstandigheid. Volgens STIP een interessant concept. STIP blijft richting het opstellen van de nieuwe woonvisie scherp op mooie ideeën zoals Kamers met Aandacht. Creatieve ideeën waar we de Delftse jongere mee vooruit helpen!

Woningnood jongeren

STIP ziet al een tijd een ernstige woningtekort onder starters, studenten en bovendien jongeren. De situatie vraagt naast flink bijbouwen om creatieve oplossingen. Om écht actie te ondernemen, diende STIP een jaar geleden al twee moties in. Zo wees STIP de TU Delft op haar medeverantwoordelijkheid bij de huisvesting van studenten. Daarnaast stelden we voor om te onderzoeken of het verloten van woningen de kansen voor Delftse jongeren kan verbeteren. Loting van een deel van de woningen geeft jongeren de kans om te concurreren met mensen die al wat langer op de wachtlijst staan. Beide moties werden zo goed als unaniem aangenomen!

In november 2021 stelde de ChristenUnie Delft vervolgens voor om ons als gemeente aan te sluiten bij ‘Kamers met Aandacht’. STIP ondersteunde dat voorstel van harte. We zijn blij dat Delft zich nog geen jaar later aansluit bij het initiatief! Naast Delft sluiten ook de gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland zich aan. Voor nu gaat het om een proef van twee jaar. STIP kijkt ernaar uit dat de komende twee jaar vele jongeren aan een woning geholpen worden.

Wat jij kan doen

Denk jij na het lezen van dit artikel: Ik verhuur graag een kamer? Neem dan contact op via info@kamersmetaandacht.nl of het telefoonnummer: 06-11134685. Wil je gewoon meer weten? Zie dan: www.kamersmetaandacht.nl.

Heb jij andere, goede ideeën over de woningnood onder Delftse jongeren aan te pakken? Wij horen het graag, neem contact met ons op! Hier kan je de woordvoerders wonen, inclusief contactgegevens, van STIP vinden.