Nieuwe woningen voor de starter in Delft

Goed nieuws voor de starter in Delft! Op de Martinus Nijhofflaan komt een complex met 260 woningen voor deze doelgroep. STIP is erg blij met deze plannen. Door bij te bouwen voor deze doelgroep kunnen we jongeren en afgestudeerde studenten behouden voor onze stad. Iets waar Delft nog veel meer op zou moeten inzetten.

delft-260-startersappartementen-van-vorm

Grote tekorten De afgelopen woonmonitor wees het nogmaals uit, jongeren en starters komen van alle doelgroepen het moeilijkst aan een woning in Delft. Jongeren in de leeftijd tussen 23 en 26 jaar blijven steken op een slaagkans van 10,9%. Het college, de wethouder en een groot deel van de raad ziet in dat hier op korte termijn iets aan gedaan moet worden. STIP is dan ook zeer te spreken over de voornemens voor starterswoningen aan de Martinus Nijhofflaan. Het is de hoogste tijd om dit soort middeldure huur meer ruimte te geven in Delft. Op dit moment bestaat 43% van de woningvoorraad nog uit sociale huurwoningen. Dit soort projecten dragen bij aan het oplossen van een stad in onbalans. Verder is er gekozen voor hoogbouw van 60 en 81 meter om effectief om te gaan met de gebrekkige ruimte die we in Delft hebben. Het is daarbij echter ook essentieel om de woningen betaalbaar aan te bieden en aan de woonwensen van deze doelgroep te voldoen.

Innovatieve woonwensen Er zijn naast het faciliteren van woningen andere keuzes gemaakt om tegemoet te komen aan woonbehoeftes van jongeren en starters. Zo is er gekozen voor een inpandige fietsenstalling, zodat in die behoefte goed wordt voorzien. Daarnaast is er gekozen voor parkeerplekken voor elektrische deelauto’s in plaats van autoparkeerplaatsen. De inzet van deelauto’s past helemaal in het straatje van STIP. Op de begane grond is verder gekozen voor een gedeelde ‘woonkamer’ van 110 vierkante meter waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarbovenop zal de aanleg van dakterrassen ook een bijdrage doen aan ontmoeting onder bewoners. Tenslotte is het vrij uniek dat de begane grond een plek zal bieden aan commerciële activiteiten waaronder horeca. In totaal is er maar liefst 264 vierkante meter ingericht voor dit soort activiteiten. Meer weten over het plan, klik dan hier.

Beeldvormende sessie STIP is in samenwerking met GroenLinks en de ChristenUnie bezig met het organiseren van een beeldvormende avond over starters. Het uitgangspunt is om in kaart te brengen tegen welke knelpunten jongeren en starters in Delft op het gebied van wonen allemaal aanlopen. Hierbij zal kritisch worden gekeken hoe deze doelgroepen beter vertegenwoordigd kunnen worden in het stadsbestuur. Heb jij nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heb jij ideeën hoe we de woonsituatie voor jongeren en starters kunnen verbeteren? Zoek dan contact met Daylam Dag!