Participatievorm uitgelicht: Jouw Right to Challenge!

De gemeente houdt zich met allerlei zaken in de stad bezig. Van het onderhouden van parken, tot het optuigen van een skatepark, tot het creëren van ontmoetingslocaties: hier valt van alles onder en dit komen de inwoners dagelijks tegen. Delft zet zich daar hard voor in, maar misschien denk je: ‘dat zou ik beter kunnen’. Hoe help je daarin mee?

Thierry bij Buurthuis

Er zijn tal van manieren waarop je kan samenwerken met de gemeente om de stad een beetje beter te maken. Maar STIP merkt dat het niet altijd makkelijk is om te vinden wat je, als inwoner, daarvoor moet doen. Wij vinden, dat als je iets wilt doen voor of met de stad, we het vooral zo makkelijk mogelijk moeten maken. Daarom lichten we graag uit op welke manier je hier aan zou kunnen bijdragen! Een goed voorbeeld daarvan is: Right to Challenge!

Right to Challenge

Right to Challenge is een manier waarop je taken van de gemeente over kan nemen, als je het slimmer, beter of mooier kan! Hierbij kan je denken aan het onderhouden van een park of het groen in een straat. Maar ook is er de optie om bijvoorbeeld een speeltuin te beheren. Kortom: veel van de omgeving mag door inwoners worden onderhouden! En je hoeft het ook niet alleen te doen. Je kan bijvoorbeeld samenwerken met andere mensen in je wijk, of een stichting in de regio die wil samenwerken. Een voorbeeld is Delft Urban Sports, die een skatebaan in Delft beheert via Right to Challenge!

Hoe werkt dat?

Op de website van de gemeente kun je een lijst aan voorwaarden en het aanvraagformulier vinden. Maar in het kort: als je in de buurt woont van een lokale voorziening of waar je een gemeentetaak zou willen overnemen, kun je een aanvraag doen. Hierbij moet je wel duidelijk kunnen maken dat het plan wordt gedragen door de rest van de buurt en de kosten niet hoger zijn dan hoeveel het de gemeente nu kost. Er wordt dus wel goed gekeken of de taak ook echt goed overgeheveld zou kunnen worden.

Mijn idee of plan voldoet niet aan de voorwaarden, wat nu?

Het succesvol aanvragen van Right to Challenge is dus niet simpel, en het gebeurt daarom ook niet zo vaak. Het kan goed zijn dat je niet aan alle voorwaarden kunt voldoen, of dat uit de aanvraag blijkt dat niet overal aan wordt voldaan. Maar, dat is niet per se een probleem! De gemeente helpt ook bij afgewezen aanvragen verder om een invulling te geven aan het idee dat wel goed past! Zo hebben we bijvoorbeeld subsidies verstrekt om groen in de openbare ruimte te verbeteren, naar aanleiding van afgewezen aanvragen voor Right to Challenge. Zoek daarom vooral het gesprek op met de gemeente!

Ik wil op een andere manier bijdragen, hoe doe ik dat?

Ook als Right to Challenge helemaal niet aansluit bij de spelende ideeën in de stad of de wijk moedigen we Delft van harte aan deze ideeën kenbaar te maken! Er zijn heel veel wegen om in Delft te participeren, dus vrijwel overal is wel een vorm voor die past bij het plan. Om deze te vinden kan je te allen tijde in gesprek gaan met de wijkregisseurs, of direct contact opnemen met de gemeente.

Wil jij een idee laten landen in de stad, en heb je daar de politiek voor nodig? Of heb je het gevoel dat er geen participatievorm is die aansluit bij jouw plan? Laat dit dan aan Thierry weten! Wij gaan graag in gesprek over de vele ideeën die spelen in Delft, en samen op zoek naar manieren om deze in de stad te laten landen. We werken graag samen aan Delft!