Initiatiefvoorstel aangenomen: Delft zet in op Digitale Soevereiniteit

Deze week heeft STIP, met mede-indieners Onafhankelijk Delft, D66 en GroenLinks en ondersteund door de Piratenpartij, het Initiatiefvoorstel Delftse principes voor digitale soevereiniteit gepresenteerd aan de Gemeenteraad, met succes! Het voorstel gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad. Marcel vertelt waarom digitale soevereiniteit van belang is.

Afbeeldingdigitalesoevereiniteit

Waarom dit initiatiefvoorstel?

Als kennisstad op het gebied van innovatie en technologie zet de gemeente Delft meer en meer in op digitalisering. De doelstelling van digitalisering is om de Delftse burgers, ondernemers en bedrijven zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat houdt in dat de gemeente gebruikers van diensten optimaal, kostenefficiënt en wendbaar wenst te ondersteunen, zodanig dat innovatie en economie hier ook van profiteren.

Op dit moment gaat er op het gebied van software bij overheden nog veel mis. Overheden kopen licenties van diensten en software in bij de markt zonder dat ze de toegang krijgen tot de achterliggende code. Ook zorgen bedrijven ervoor dat gemeentes afhankelijk van hen worden door bestandsformaten in te zetten die andere programma's niet kunnen gebruiken en kosten te rekenen als er van leverancier af wordt gestapt. Dit alles zorgt voor hoge kosten die op rekening van de burger komen. Publiek geld zou naar publieke code moeten gaan. Hierdoor kunnen overheden elkaars software hergebruiken en worden er op de langere termijn kosten bespaard.

Ook in de gemeente Delft moeten we zorgen voor vrijheid in onze digitale diensten door in te zetten op opensourcesoftware en open standaarden. Het initiatiefvoorstel Delftse Principes voor Digitale Soevereiniteit stelt kaders op die het gebruik van opensourcesoftware en open standaarden bevorderen. Dit voorstel is opgesteld in onze Werkgroep ICT, die wij samen met de Piratenpartij Delft runnen.

Collegereactie

Het voorstel is voor de zomer voorgelegd aan het college. In haar reactie omarmt het college de ambitie die het voorstel uitspreekt, maar schetst ze ook heldere kanttekeningen bij wat wij als enkele gemeente kunnen doen. Die kanttekeningen zijn terecht, onderstrepen het belang van samenwerken met andere overheden en verstevigen het idee dat deze kaders alleen zin hebben met toewijding voor de lange termijn. We zijn erg blij met deze reactie.

Samenwerken met andere gemeenten

Om echt impact te maken op het gemeentelijke IT-landschap zal er dus met andere gemeentes moeten worden samengewerkt. STIP wil hier actief op inzetten, onder andere via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en onze zusterpartijen. Alleen dan kunnen we werken aan toekomstbestendige dienstverlening en informatievoorziening die de digitale soevereiniteit van Delft en andere gemeentes waarborgt.

Heb je vragen over het initiatiefvoorstel? Of will je ook meedenken over ICT in de Werkgroep? Neem contact op met Marcel!