Wat betekent de verkoop van Eneco voor Delft?

Gisteren stemde de gemeenteraad in met de verkoop van de Eneco-aandelen nadat de raad zich afgelopen commissie had uitgesproken over de verkoop. Maar wat gaat dit betekenen voor Delft als stad? En wat is de visie van STIP op deze verkoop?

Eneco logo

Met het geld wat vrijkomt kan veel gedaan worden. STIP stelt duurzaamheid voorop en wil voorkomen dat het door een incidentele uitgave in een keer op is.

De gemeente Delft bezit 2,44% van de aandelen van Eneco. Via deze aandelen heeft Delft samen met vele andere Nederlandse gemeente als aandeelhouder inspraak in het bestuur van Eneco. De Japanse concerns Mitsubishi en Chubu hebben aangegeven de aandelen van Eneco te kopen voor 4,1 miljard euro. Deze verkoop levert iets meer dan 100 miljoen euro op voor de gemeente Delft.

STIP heeft hier altijd al een heldere mening op gehad. We zijn voor de verkoop van de Eneco-aandelen, omdat onze inspraak in het beleid van Eneco en mogelijkheid op sturing momenteel nihil is. Daarentegen kan het vrij te komen bedrag wel een impact op Delft maken.

Eneco logo

Deze impact willen we maken door te investeren in de toekomst van de stad. We willen voorkomen dat dit een eenmalige bijdrage is. Daarom zien we graag dat het op een houdbare manier geïnvesteerd worden. Duurzaamheid en de energietransitie zijn daarbij belangrijke thema’s. Om de impact van de Eneco gelden op een toekomstbestendig Delft verder te vergroten willen we kijken naar het aantrekken van cofinanciering, zoals Delft ook doet bij Fonds Delft 2040, maar wellicht ook naar een regionale samenwerking om zo rijksmiddelen aan te trekken. Op die manier vergroten we het investeringsvolume en halen we het optimale uit deze de Delftse Eneco-gelden.

Nu zal het debat over een juiste implementatie volgen. Heb jij hier ideeën over? Stuur een mail naar onze fractievoorzitter Matthijs