In geldnood door energiekosten? Wij laten niemand in de kou zitten

Op initiatief van STIP kunnen studenten, die geldproblemen hebben door de gestegen energiekosten, straks financieel geholpen worden door de gemeente, net als andere Delftse inwoners. Delft doet hiermee veel meer dan het Rijk voorschrijft.

Energietoeslag verwarming

De Delftse gemeenteraad zorgt ervoor dat ook studenten met geldproblemen door de gestegen energiekosten financiële hulp kunnen krijgen. Ook roept de raad op om financiële hulp beschikbaar te maken voor een grotere groep inwoners door de inkomensgrens te verhogen en de lening van studenten niet te rekenen als inkomen.

Op 3 oktober is in de gemeenteraadsvergadering van Delft de motie ‘Eerlijke compensatie energiekosten’ van STIP, ChristenUnie, CDA en PvdA aangenomen. Deze motie gaat over het binnenkort op te stellen beleid voor de zogenaamde individuele bijzondere bijstand voor energiekosten. Delftenaren kunnen dan aanspraak maken op compensatie als zij financieel niet meer rondkomen vanwege de gestegen energiekosten. De gemeente zal dan geld geven. Per geval wordt bekeken hoeveel compensatie er nodig is.

Door onze motie wordt deze regeling ook beschikbaar voor studenten. Studenten werden uitgezonderd van deze regeling, terwijl zij evengoed inwoner van Delft zijn en geholpen moeten worden als ze dat nodig hebben. Met deze motie maken we ons beleid eerlijker en zorgen we ervoor dat iedereen die het echt nodig heeft, ondersteund wordt.

De lening van studenten wordt als inkomen gerekend bij het uitkeren van de regeling. Wij vinden dit oneerlijk. Bij een crisis zoals deze is het onterecht dat de lening als inkomen wordt gezien. Inwoners zouden zichzelf niet in de schulden moeten steken om hun energierekening te kunnen betalen. Dat dit wel van studenten wordt verwacht is niet eerlijk.

Ook andere groepen vallen nu nog buiten de boot. De aankomende regeling wordt in elk geval beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. De motie roept op om de inkomensgrens voor deze regeling te verhogen naar 130% of hoger. Door de inkomensgrens te verhogen kunnen we meer mensen helpen die het echt nodig hebben. De wethouder gaat nu kijken of ze de regeling kan uitbreiden, maar wil wel voorzichtig zijn omdat dit de gemeente ook veel geld kan kosten.

De motie is met een grote meerderheid aangenomen, alleen VVD en Onafhankelijk Delft stemden tegen. Wil je onze bijdrage in de vergadering zien? Klik hier! Ons betoog start op 29.45.