Delft op koers naar volledig klimaatneutraal!

Laatst hebben we de Routekaart Klimaatneutraal vastgesteld! Dit voorstel is een verzameling van stappen die we in Delft zetten naar dat doel. Op die manier kunnen we goed inschatten of we op koers liggen. STIP is tevreden: er moet nog veel gebeuren, maar met onze plannen liggen we op schema!

Thierry bankje binnenstad

Met deze routekaart maken we duidelijk welke route Delft aan het bewandelen is, maar laat ook zien welke stappen we op dat pad nog te zetten hebben. Dit is onderverdeeld in vijf overkoepelende onderwerpen: energiezuinig wonen, de transitie naar een duurzame economie, verduurzamen van de publieke dienstverlening, de transitie naar schoner vervoer, en de infrastructuur van ons energiesysteem. In dit artikel lichten we een paar mooie voorbeelden uit die in het stuk te vinden zijn.

Niet meer stoken voor de mussen

Delft is keihard bezig met het beter en beter isoleren van de woningen in deze stad. In afspraken die we hebben gemaakt met wooncorporaties zetten we stappen om alle corporatiewoningen met een energielabel lager dan C een upgrade te geven. De samenwerking loopt goed en blijft zich over de jaren heen uitbreiden, waardoor bijvoorbeeld ook bewonersverenigingen betrokkenheid kunnen stimuleren bij deze stappen.

Die betrokkenheid is heel belangrijk voor onze doelen. De gemeente heeft aangegeven dat het energiebewust maken van iedere inwoner een belangrijke opgave is. STIP gaat daarin graag nog een stap verder: wat ons betreft zetten we in op het energie-enthousiast maken van Delft! Zo zetten we samen de schouders onder deze doelen!

Hand in hand met de Delftse ondernemer

Niet alleen de woningen moeten beter worden geïsoleerd, ook kantoren, bedrijfspanden en andere zakelijke gebouwen gaan de verduurzamingsslag maken. Delft helpt daarbij, door goed te communiceren over de doelen en mogelijkheden. Door een goede informatiebron te zijn, kunnen we ondernemers op weg helpen om de nodige stappen te zetten.

We zien dat de grote ondernemers en bedrijven in de stad deze informatie goed weten om te zetten in actie. STIP heeft wel extra aandacht gevraagd voor de kleine ondernemer. De lokale bakker of kapper vindt het over het algemeen een stuk ingewikkelder om stappen te zetten, of legt daar weinig prioriteit. Wat ons betreft kan de hulp daar worden verbeterd.

De Delftse zon als energiebron

Voor de overgang naar duurzame bronnen van energie is ook veel aandacht in Delft. We kunnen op de andere onderwerpen niet verduurzamen, zonder dat we er ook voor zorgen dat de alternatieven toereikend zijn. Dat gaat niet zonder uitdaging: we zullen bijvoorbeeld heel veel meer gebruik gaan maken van het elektriciteitsnetwerk. Daar blijven we scherp op en proactief naar oplossingen voor zoeken.

Ook in Delft zelf kunnen we duurzaam opwekken. Zoals we ook in ons Verkiezingsprogramma benoemen, zet STIP zich in voor meer zonnepanelen op daken. In het verleden hebben wij daar al hindernissen voor weggenomen, en we staan achter het doel om in 2050 de volledige 100% van de daken die ervoor geschikt zijn, te bedekken met zonnepanelen!

Kortom, er liggen nog een hele hoop doelen voor ons, maar we zijn ondertussen goed op snelheid gekomen om deze ook écht te kunnen gaan halen! Zeker met de inzet van STIP!

Heb jij hier nog vragen, opmerkingen, of suggesties over? Wij horen graag over ideeën uit de stad! Neem vooral contact op met Thierry of iemand anders met de portefeuille Klimaat en Energie!