Thierry Cüppers

Heyo, ik ben Thierry! Ik ben 24 jaar, en maak daarvan al 6 jaar van Delft mijn thuis. Naast mijn studie, Technische Natuurkunde en Technische Wiskunde, haal ik alles uit het leven wat Delft te bieden heeft: van actief zijn bij de DSB, tot met vrienden op de Beestenmarkt chillen, tot met huisgenoten een potje klaverjassen in onze tuin in Tanthof. Verder ski ik graag en kook ik veel, en ben ik ook dol op katten. Ik ben een STIPper omdat ik Delft echt prachtig vind, en daar mijn steentje aan wil bijdragen. Delft is uniek in alle opzichten. En, met een technische universiteit aan haar zijde kan deze stad veel bereiken. Daar zet ik me dan ook graag voor in, die samenwerking, om technologische innovatie en de kenniseconomie te stimuleren. Zo kunnen we bijvoorbeeld op klimaatverandering de echt belangrijke stappen zetten die de wereld nodig heeft. Vanuit Delft.

Moties

Below is an overview of all the proposals that Thierry Cüppers submitted or received. It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ). For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
16 mei 2023
M
Digitaal veilig doe je samen
STIP, D66, PvdA, OD, Volt
Verzoekt het college om samen met anderen gemeenten op te trekken in een lobby richting de VNG, om zo voor veilig, transparant en verantwoordelijk datagebruik een breed draagvlak te creëren. Dit draagvlak ondersteunt ook Delft weer in het behalen van haar doelen op digitale soevereiniteit.
Passed
13 apr. 2023
C
Toets de Digitale Soevereiniteit bij informatiebeveiliging
STIP
De wethouder zegt toe in de rapportage over informatiebeveiliging, te melden over de stand van zaken op het gebied van digitale soevereiniteit. Zo valt er te bespreken hoe we hierop kunnen toetsen, hoe er aan de gemeente verslag over kan worden gelegd, en hoe door de raad gecontroleerd kan worden hoe we ervoor staan.
Committed
23 mrt. 2023
C
Meer sturing op verticaal groen
STIP
In het Beeldkwaliteitsplan wordt beknopt genoemd dat de bedoeling is dat groene daken en de groene openbare ruimte met elkaar in verbinding komen in verticaal groen. STIP onderschrijft de ambitie, maar ziet geen aanpak terug in het plan of in de verbeelding ervan. De wethouder zegt toe zich hard te maken om deze ambities te laten landen en dat explicieter te laten terugkomen in het plan.
Committed
18 okt. 2022
A
Schrappen SBI-codes
STIP, CDA, OD, HvD, VVD, CU, Volt, PvdA, D66
Draagt op de niet noodzakelijke SBI-codes te schrappen uit de planregels van het bestemmingsplan Schieoevers.
Passed
18 okt. 2022
M
Voorkom klachten bij 'dove gevels' in Schieoevers Noord
VVD, CDA, CU, HvD, STIP
Draagt het college op: (1) Een bedrijf te informeren wanneer een vergunningsaanvraag wordt gedaan om binnen zijn contour woningen te realiseren; (2) Bij plannen voor realisatie van 'dove gevels' de ontwikkelaar nadrukkelijk te verzoeken om met de bedrijven waar in de vastgestelde contour wordt gebouwd, afspraken te maken over een goede klachtenafhandeling.
Passed
18 okt. 2022
M
Een basis voor circulair bouwen
STIP
Verzoekt: (1) In gesprek te gaan met ontwikkelaars over maatregelen op het gebied van circulair bouwen; (2) In deze gesprekken concreet te kijken naar de huidige stand van zaken en welke ambities realistisch zijn; (3) Binnen een jaar over te rapporteren aan de Raad; (4) Terug te koppelen hoe hierop stappen gezet gaan worden in Schieoevers.
Committed
7 jul. 2022
M
Geef Thor de ruimte
HvD, STIP, PvdA, CDA, VVD, Volt
Verzoekt: (1) Constructief met Thor in gesprek te gaan door actief mee te denken in de zoektocht naar een alternatieve locatie; (2) Stakeholders, met name de TU-Delft met betrekking tot de mogelijke locaties proactief mee te nemen in de gesprekken; (3) Na zes maanden de Raad op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen.
Committed
24 jun. 2022
WQ
Vervolgprocedure, bespreking en vaststelling bestemmingsplan Schieoevers Noord
CU, STIP, Volt
Vragen over de voortgang van het proces, en manieren om meer duidelijkheid te geven over de stand van zaken en mogelijkheden voor de gemeenteraad. Verzoekt het inplannen van twee extra raadsessies, een ter bespreking van de rode draad en flexibiliteit in het plan, en een extra debat waarbij de mogelijkheid is om in gesprek te gaan met belanghebbenden.
Asked

Written articles