Maak klimaatadaptatie concreet!

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft STIP zich hard gemaakt voor het zetten van concrete stappen om Delft bestendig te maken voor de huidige klimaatverandering. De door STIP opgestelde motie werd unaniem aangenomen.

e2355853529f3b00859b8b1c0afe8edf0c4624fd 5ce5372e3f952.blog-large

Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen tuin, toegelicht tijdens evenement Ons Delft afgelopen zaterdag.

Aanleiding voor de door STIP opgestelde motie "Maak klimaatadaptatie concreet", die ook door GroenLinks, D66, PvdA en CDA gesteund werd, was de bespreking van de klimaatadaptatiestrategie. Volgens STIP en mede-indieners mist er een concrete planning van te nemen maatregelen om onze omgeving ook in de toekomst leefbaar te houden.

Wat is klimaatadaptatie?

Delft moet hard aan de slag om de CO2-uitstoot te verminderen door middel van inzet op onder andere het openbaar vervoer, fietsgebruik en de uitrol van een warmtenet. Echter, klimaatverandering is al bezig en Delft zal in de toekomst daardoor vaker met extreme weersomstandigheden te maken krijgen zoals grote hoeveelheden neerslag en langdurige droogte. Om deze het hoofd te kunnen bieden, moeten we de openbare ruimte in Delft zo inrichten dat deze bestand is tegen hevigere hoosbuien en langere perioden zonder neerslag en hitte. Er zijn al een heleboel oplossingen hiervoor, die onder andere in The Green Village ontwikkeld worden.

Wat is een klimaatadaptatiestrategie?

In de klimaatadaptatiestrategie worden klimaatadaptieve oplossingen om de extremere weersomstandigheden te lijf te gaan en de aanpak om deze oplossingen in Delft te implementeren, uiteengezet. De mogelijke maatregelen, zoals waterdoorlatende stoeptegels en groene daken staan duidelijk vermeld in de strategie, samen met een analyse van de mogelijke gevolgen. Echter, een echte strategie waarin onderbouwde keuzes gemaakt worden welke plannen we gaan doorvoeren, ontbreekt. Daarnaast mist STIP een concrete planning waarin tijdshorizon, kosten, capaciteit en beoogd resultaat vermeld staan. Daarom diende STIP een motie in waarin we het college hierom vragen en deze werd unaniem door de raad gesteund.

Wat wil STIP?

Om onze stad voor te bereiden op de toekomst, moeten we nu aan de slag met onze openbare ruimte! Dat is de reden dat we in de motie hebben gevraagd om met een concrete planning te komen, waar we het college op kunnen controleren, en een budget dat de uitvoering van de projecten in de planning mogelijk maakt. Voordat de spade in de grond gaat voor deze projecten, zal misschien nog even duren. Daarom vraagt de motie ook om een eigen budget voor de zogenoemde 'meekoppelkansen', een lijst met kansen tot 2020 om reguliere werkzaamheden aan de openbare ruimte te combineren met klimaatadaptieve maatregelen. Tijd om aan de slag te gaan dus!

Wil je meer over klimaatadaptatie of meekoppelkansen weten? Neem dan contact op met Marnix Weiler.