Het Prinsenhof wordt eindelijk opgeknapt!

STIP & onze wethouder Bas Vollebregt zijn ontzettend blij met het besluit om na 70 jaar (!) het Prinsenhof te gaan renoveren. Naast het opknappen van het gebouw kunnen we namelijk dankzij een geweldige gift van 10 miljoen van de Delftse familie Vlek ook het museum een upgrade geven: Goed voor onze bezoekerseconomie & de cultuursector in Delft.

Plannen voor museum Prinsenhof

Hoe zat het ook alweer met de renovatie van het Prinsenhof?

In 2018 heeft de gemeenteraad het ruimtelijk ontwikkelperspectief vastgesteld waarin de inhoudelijke visie van het museum werd vertaald naar eerste schetsen voor de benodigde renovatie. Na veel betrokkenheid van Delftenaren heeft het college besloten om voor de specifieke uitwerking van dit ruimtelijk perspectief meer tijd te nemen, en met name in 2019 is keihard gewerkt door een werkgroep van mensen van de gemeente, het museum en betrokken Delftenaren aan een breed gedragen plan. In 2020 heeft de gemeenteraad dit perspectief omarmd als toekomstvisie. De raad heeft toen ook het college de opdracht gegeven om met een voorstel te komen hoe dit perspectief bereikt kon worden.

Wat is er nu precies besloten?

In de periode na het vaststellen van het toekomstperspectief bleek dat de gemeente Delft financieel zwaar onder druk stond, mede vanwege ontoereikende middelen vanuit de Rijksoverheid. Daarom is het college ook op zoek gegaan om op andere wijze de gewenste ambities voor het Prinsenhof te realiseren. Dit heeft geleid tot een geweldige gift van de Delftse familie Vlek. Met deze gift kon een voorstel worden uitgewerkt waarin niet alleen het pand wordt opgeknapt maar ook de functie van het gebouw als museum een verdiende upgrade kon krijgen. Hiermee kunnen nog meer Delftenaren worden bereikt, trekken we meer mensen naar Delft, en houden we ook het museum toekomstvast. Geweldig nieuws!

Zijn we er dan nu helemaal?

Nee zeker niet. Met het voorstel dat er nu ligt, is er een geweldige basis om de belangrijkste ingrepen te doen. De komende tijd wordt er hard gewerkt om ook vanuit andere bronnen (bijvoorbeeld fondsen) financiering te verkrijgen. STIP steunt dat zeer, omdat ook in onderdelen die nu niet gefinancierd zijn belangrijke opbrengsten zitten voor de stad. Denk hierbij aan: het verder verbeteren van de toegankelijkheid van het museum, het verminderen van het energieverbruik, het verder versterken van het museaal klimaat en het verbeteren van het Agathaplein. Wij hebben goede hoop, dat met de geniale gift van de familie Vlek als inspiratie, anderen zullen volgen. Dan kunnen we ook op deze vlakken stappen zetten.

Vervolg

De komende maanden wordt er hard gewerkt aan een eerste versie van het ontwerp, dat in de loop van 2022 wordt gepresenteerd. Na het vaststellen van het definitief ontwerp in 2023 kan dan in 2024 begonnen worden aan de verbouwing van het museum. Na al deze stappen hebben we echt een pand en museum die met nieuwe energie klaar zijn voor de toekomst.