Fractie STIP vernieuwt en brengt een frisse wind in de gemeenteraad

Anne Stehouwer en Julian Gommers zijn tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 december 2023 geïnstalleerd als raadslid namens STIP. Zij volgen raadsleden Daylam Dag en Jip Enthoven op die zich de afgelopen jaren hard hebben ingezet voor de stad.

Anne en Julian worden geïnstalleerd als commissieleden

“Na bijna tien jaar in onze mooie stad te wonen, wordt het voor mij tijd om mij in te zetten voor de stad.” aldus Julian. ”Dit heb ik de afgelopen vier jaar al gedaan bij de Buurtvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier en nu via de gemeenteraad; daar waar je écht keuzes kan maken die de stad verder helpen.” Julian Gommers hoopt de komende jaren zich in te kunnen zetten voor een prettig en leefbaar Delft. Bovendien heeft Julian als software engineer bij de NS ook een scherp oog voor duurzame mobiliteit.

Anne studeert in Delft en ziet daar veel jonge talenten en innovatieve ideeën rondlopen. “Het zou mooi zijn als we al dat talent dat in Delft rondloopt beter kunnen benutten." aldus Anne. Ze wil dat Delft een stad is waar jongeren alle kansen krijgen voor een mooie toekomst. “Laten we inzetten op goed onderwijs op alle niveaus. Dat biedt niet alleen kansen voor jongeren, maar technische vakmensen hebben we ook hard nodig om de energietransitie waar te maken.” aldus Anne.

Door Daylam en Jip zijn er in Delft onder andere stappen gezet op gebied van wonen, schuldhulpverlening en de energietransitie. Hun inzet heeft gezorgd voor een blijvende indruk op de stad. Bij STIP is het gebruikelijk om ook buiten de verkiezingstijd te wisselen van raadsleden. “Door de wisseling zorgen we voor een frisse blik binnen de fractie. ” aldus Daylam. De afgelopen maanden hebben Julian en Anne zich ingezet als commissielid. Daarnaast heeft STIP een intensief inwerktraject om nieuwe raadsleden klaar te stomen voor het raadswerk. Met deze ervaringen zijn de twee fractieleden goed voorbereid om aan de slag te gaan als raadslid. “Het wisselsysteem van STIP zorgt voor toegankelijke lokale politiek voor jonge mensen. In een stad met zoveel jongeren is het belangrijk dat ook zij hun stem kunnen laten horen.” aldus Jip.