AFE7DFE3-9C77-435B-B105-360C5B4A9ED3 1 201 a

Portefeuille Integratie & Emancipatie

Commissie Sociaal Domein & Wonen

STIP is een partij voor alle Deltenaren. De portefeuille integratie & emancipatie gaat over hoe Delftenaren in harmonie samen kunnen leven en dat Delftenaren zichzelf kunnen zijn. Delft was de eerste regenboogstad van Nederland. Daar zijn we trots op en daarom nemen we de verantwoordelijkheid voor het continueren van het LHBTI-beleid, ook als de regeling regenboogsteden stopt. STIP vindt het belangrijk dat de gemeente een inclusieve organisatie is. Verder vinden wij het belangrijk dat er voorlichting wordt gegeven over LHBTI vanaf een jonge leeftijd. Daarom ondersteunt Delft de voorlichting van DWH (Delftse Werkgroep Homoseksualiteit) en ‘Gay Straight Alliances’ op scholen. Daarnaast wordt discriminatie niet getolereerd. Daarom zorgt de gemeente voor voorlichting op bijvoorbeeld sportverenigingen.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Integratie & Emancipatie.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
9 nov. 2023
M
Vervolg geven aan onderzoek Slavernijverleden
D66, GL, CU, PvdA, CDA, Volt, STIP
In juni 2023 is het onderzoeksrapport gepubliceerd over het Delftse slavernijverleden. Met de motie zorgen we ervoor dat bewoners,
Aangenomen
15 jun. 2023
M
Aandacht voor LHBTI+-ers in eerstelijns- en thuiszorg in Delft
HvD, GL, STIP, D66, PvdA
Om bij de beoogde activiteiten in het actieplan toe te voegen dat de gemeente in samenwerking met DWH bijeenkomst(en) met de eerstelijnszorg en thuiszorgaanbieders organiseert, om aandacht te vragen voor LHBTI+-ers in hun praktijk en thuis.
Toegezegd
8 jun. 2023
T
Evaluatie stappenplan Regenboogstad
STIP
Evaluatie van het stappenplan Regenboogstad komt jaarlijks naar de raad.
Toegezegd
8 jun. 2023
T
Onderzoek compensatie paspoort genderverandering
STIP
Bij de evaluatie (in de zelfde vergadering toegezegd) komt de wethouder met duidelijkheid over hoeveel het kost voor de gemeente om nieuwe paspoorten te financieren voor transgenders na een geboorteakte wijziging.
Toegezegd
10 nov. 2022
M
van Actieplan naar Stappenplan
HvD, D66, CU, STIP, PvdA, Volt, VVD
Een nieuw lokaal stappenplan voor LHBTI+beleid te ontwikkelen, gericht op de brede en diverse Delftse gemeenschap inclusief financiële onderlegger.
Toegezegd
19 nov. 2020
M
Artikel 1 van de Grondwet prominent in Delft
GL, VVD, STIP, PvdA, D66
Verzoekt het college om op een openbare, druk bezochte plek in Delft prominent zichtbaarheid te geven aan de tekst van Artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Lees hier het websitestukje!
Aangenomen
16 nov. 2020
SV
Veiligheid en gezondheid sekswerkers in Delft
D66, STIP
D66 en STIP zijn bang dat er weinig zicht is op Delftse sekswerkers. Om beter te begrijpen hoe we veiligheid en toegang tot zorg voor sekswerkers in Delft kunnen waarborgen, zonder het te criminaliseren en te stigmatiseren stelden wij een aantal vragen.
Gesteld
1 okt. 2020
M
Sinterklaasfeest voor iedereen
D66, GL, STIP
In deze motie spreken we ons uit in Delft zo snel mogelijk een intocht zonder zwarte pieten te willen zien. Omdat we als raad niet eenzijdig deze verplichting willen opleggen en veel waardering hebben voor de organisatie is besloten de motie in te trekken. Lees hier het websitestukje!
Ingetrokken