Tijd voor actie!

Vorige week waren de algemene beschouwingen in het stadhuis. Hier vertelt iedere partij haar visie op de stad Delft. Volgens STIP is het nu tijd voor actie!

Algemene beschouwingen 2023

De afgelopen jaren zijn er in de gemeenteraad veel visies en plannen opgesteld voor Delft. Nu is het tijd om over te gaan op actie om zo onze woorden om te zetten in daden. Dan zorgen we ervoor dat iedere Delftenaar prettig kan wonen, werken en plezier kan hebben.

Actie op duurzaamheid

Het klimaat verandert en dat is te merken. Zo was dit jaar de heetste oktober ooit. De CO2 uitstoot moet dalen naar nul, de stad moet worden ingericht op extremer weer en we moeten meer inzetten op duurzame energie. STIP wil dat we hier in Delft vooruitstrevend mee aan de slag blijven gaan.

Dit kunnen we doen door te experimenteren met innovaties van Delftse ondernemers en onderwijsinstellingen mee te nemen in de uitvoering. Samen kunnen we Delft van het gas afkrijgen, een flink aantal huizen gaan isoleren en minder afval produceren.

Verder vinden wij dat we meer ruimte moeten maken voor duurzame mobiliteit. Er moet meer actie ondernomen worden voor goede fietspaden, voldoende fietsparkeerplekken, toegankelijke straten, deelmobiliteit hubs en een sterk openbaar vervoernetwerk.

Actie op woningbouw

Veel mensen zijn op zoek naar een geschikte woning, maar die is er momenteel niet. STIP vindt dat we hier werk van moeten maken door met creatieve oplossingen aan de slag te gaan. Zo kunnen we onze huidige woonvoorraad efficiënter benutten door gezamenlijk wonen makkelijker te maken. Hier hebben we al eerder stappen op gezet, maar STIP wil nog verder gaan.

Daarnaast hebben wij aangestipt dat we ons blijven inzetten voor de realisatie van een fors aantal studentenwoningen in Delft verspreid door de gehele stad.

Actie op een levendige stad

Het is belangrijk dat er ruimte is voor innovatie, ondernemers en culturele activiteiten. Dan bruist Delft pas echt. Er moet voor iedereen iets te doen zijn dus ook voor mensen met een kleinere portemonnee.

Delft bruist ook door de ondernemers in de stad. We moeten hen niet beperken met onnodige regels maar juist kijken waar we ze kunnen ondersteunen. Zo hebben wij gehoord dat er behoefte is aan meer flexwerkplekken in de stad.

Door de samenwerking tussen ondernemers, Delftenaren en de gemeente te onderhouden kunnen we een duurzaam klimaat creëren waarin ondernemerschap en creativiteit kunnen floreren.

Een Delft voor iedereen

Delft moet een stad zijn voor iedereen. Een stad waarin iedereen zich thuis voelt, ongeacht je achtergrond of portemonnee, waarin iedereen kan wonen, werken, zorg kan krijgen en gelijke kansen heeft. Iedereen verdient namelijk een gelijke kans om zijn eigen potentieel te benutten. STIP wil graag de hand reiken naar andere partijen en de inwoners. Laten we samen actie ondernemen voor een duurzaam, levendig en inclusief Delft. Gezamenlijk kunnen we de ambities waarmaken die onze stad verdient!

Wil jij meehelpen om de ambities voor Delft waar te maken? Of wil je meer informatie? Stuur dan Sophie een berichtje of sluit je aan bij een van onze werkgroepen!