Drie nieuwe fractieleden bij STIP zorgen voor een frisse blik

Tijdens aanstaande gemeenteraadsvergadering van 1 december worden huidige commissieleden Lisanne Fung Fen Chung en Bo Verduijn raadslid namens STIP. Zij volgen fractievoorzitter Ida de Boer en raadslid Rick van den Brink op. Sophie Wentink wordt de nieuwe fractievoorzitter. Ook krijgt STIP er een nieuw commissielid bij, Jan Tilman.

Lisanne, Bo en Jan

Met deze drie nieuwe fractieleden zal STIP met een frisse blik en nieuwe energie werken aan de uitdagingen van Delft.Lisanne, Bo en Jan studeren alle drie in Delft. Lisanne heeft een bouwkundige achtergrond. Zij ziet dat er momenteel nog veel stappen gezet kunnen worden bij het circulair bouwen. “Circulair bouwen is niet alleen duurzaam voor het klimaat, maar ook belangrijk voor het bouwen aan de toekomst. Door circulair te bouwen gaan we zorgvuldig om met onze grondstoffen. Dit moeten we als gemeente zo veel mogelijk stimuleren”. aldus Lisanne. Bo wil dat Delft een levendige stad is waar voor iedereen iets te doen is. “Delft gaat de komende jaren groeien. Daar horen bruisende plekken bij. We moeten ruimte geven zodat het aantal evenementen meegroeit met de stad” aldus Bo. Jan heeft zich tijdens zijn studie gespecialiseerd in veiligheidskunde. Deze kennis gaat hij toepassen in de politiek. “Delftenaren moeten zich veilig voelen wanneer zij over straat lopen. Daarom moeten we zorgen voor schone, levendige en goed verlichte straten. Zo voorkomen we criminaliteit” aldus Jan.

Door Rick en Ida zijn er in Delft onder andere stappen gezet op duurzame mobiliteit, cultuur en de energietransitie. Hun inzet heeft gezorgd voor een blijvende indruk op de stad. Hiervoor is Delft hen dankbaar. Sophie Wentink wordt de nieuwe fractievoorzitter. “Ik weet zeker dat Sophie dit uitstekend gaat invullen. Ze weet mensen in de raad en de stad te vinden.” Aldus Ida de Boer.

Bij STIP is het gebruikelijk om ook buiten de verkiezingstijd te wisselen van raadsleden. “Door de wisseling zorgen we voor een frisse blik binnen de fractie. ” Aldus Sophie. De afgelopen maanden hebben Lisanne en Bo zich ingezet als commissielid. Jan heeft al een jaar meegedraaid bij STIP in het campagnebestuur. Daarnaast heeft STIP een intensief inwerktraject om nieuwe raadsleden klaar te stomen voor het raadswerk. Met deze ervaringen zijn de drie fractieleden goed voorbereid om aan de slag te gaan als raadslid. “Het wisselsysteem van STIP zorgt voor toegankelijke lokale politiek voor jonge mensen. In een stad met zoveel jongeren is het belangrijk dat ook zij hun stem kunnen laten horen.” aldus Sophie.