Brief aan de Tweede Kamer - Geef studenten weer de kans om samen te wonen

In december schreven STIP, ORAS, LKvV, en andere studentenorganisaties uit heel Nederland een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee pleiten we voor meer onzelfstandige studentenhuisvesting en deden we drie aanbevelingen voor het regeerakkoord van het aankomende kabinet. Weten hoe dat precies zit en wat ermee is gebeurd?

Aanbieding Tweede Kamer

Landelijk beleid blijft uit Zoals je eerder hebt kunnen lezen vindt STIP het heel erg belangrijk dat er onzelfstandige studentenkamers worden gebouwd. Samenwonen is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van studenten en het opbouwen van een sociaal leven. Daarnaast is het delen van je voorzieningen zoals een keuken en een badkamer, een veel efficiënter gebruik van de ruimte. Daarom heeft STIP afgelopen najaar bij meerdere debatten gepleit voor de bouw van onzelfstandige kamers. Toen hebben we meermaals van de wethouder te horen gekregen dat de beperkingen van het landelijke beleid het niet mogelijk maken om nieuwe onzelfstandige kamers te bouwen, het is namelijk financieel onaantrekkelijk voor de ontwikkelaar. Voor studio’s kan een ontwikkelaar meer huur vragen en kan de student ook huurtoeslag aanvragen. Bij onzelfstandige kamers kan dat niet. Daardoor is het niet mogelijk om nieuwe betaalbare, onzelfstandige kamers te realiseren.

Brief aan de Tweede Kamer Daarom heeft STIP samen met vele studentenorganisaties en -partijen een brief gestuurd naar alle zittende partijen in de Tweede Kamer. In de brief vragen we aandacht voor het nijpende tekort aan studentenwoningen en doen we drie aanbevelingen waarmee het komende kabinet tegemoet kan komen aan de woonbehoefte van de student:

Om het tekort aan studentenhuisvesting tegemoet te komen moeten we 60.000 studentenwoningen toevoegen aan de voorraad. Het speelveld tussen studio’s en onzelfstandige kamers moet gelijk getrokken worden en 50% van de gehele voorraad moet onzelfstandig zijn. De bouw van gedeelde studentenhuisvesting wordt gestimuleerd, door bijvoorbeeld de huurtoeslag voor onzelfstandige studentenhuisvesting mogelijk te maken.

Gesprekken met het Ministerie Binnenlandse Zaken Ondertussen hebben we ook met beleidsmedewerkers van Binnenlandse Zaken gesproken over de huidige stand van zaken omtrent de landelijke ambities die volgen uit het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting, dat vorig jaar door demissionair minister Hugo de Jonge aan de Kamer is aangeboden.

De beleidsmedewerkers konden ons vertellen dat dit jaar het woningwaarderingsstelsel wordt herzien, onder het wetsvoorstel Betaalbare huur. Hierin wordt de maximale huurprijs dwingend gemaakt, waardoor jouw verhuurder niet zomaar meer huur mag vragen voor je kamer. Helaas is de gehoopte impact op het stimuleren van de bouw van onzelfstandige kamers is kleiner dan verwacht. Doordat er geen huurtoeslag tegenover de wijziging staat, zullen er nog steeds vrijwel alleen maar studio’s gebouwd worden. Kortom: de stappen die worden gezet zijn nog steeds onvoldoende.

Aanbieden in de tweede kamer Op dinsdag 30 januari hebben we de brief samen met andere studentenorganisaties overhandigd aan de Kamerleden en hebben we na afloop ook goede gesprekken kunnen voeren. En de timing kon eigenlijk niet beter: de dag erna stond er een debat over huisvesting op de planning voor de Tweede Kamer. Hier heeft Jan Paternotte met onze brief meteen aandacht gevraagd voor de problemen die we omschrijven in de brief. Hij vroeg aan De Jonge over de mogelijkheid van de huurtoeslag voor onzelfstandige kamers en hoe we dit anders zouden kunnen stimuleren. De Jonge antwoordde dat ze bezig zijn met het Huurregister; doordat de onzelfstandige kamers niet geregistreerd staan, kan er geen huurtoeslag aangevraagd worden. Daarna zal de Kamer moeten debatteren over of ze dit zouden willen invoeren.

Wat nu verder? STIP is blij dat de signalen uit de brief direct zijn opgepakt. We gaan de komende tijd verder kijken of we nog gesprekken kunnen voeren met Kamerleden en andere organisaties die werken aan voldoende, betaalbare studentenhuisvesting. Wel ziet STIP graag dat er in de tussentijd, zonder het Huurregister, stappen worden gezet om gedeelde studentenhuisvesting te stimuleren. Dit zal waarschijnlijk niet het laatste zijn wat je hierover zal lezen! Heb jij nog vragen hierover of gave ideeën over dit onderwerp? Stuur Lisanne een berichtje! Ook kent STIP een Werkgroep Wonen om bij aan te sluiten. Ongeveer eens per maand zitten we samen om na te denken over Wonen in Delft. Wie weet zien we je snel!